bhv proefexamen

BHV training

De BHV training bestaat feitelijk uit 2 onderdelen;

  1. het eerste hulp deel (taakgebieden niet spoedeisende eerste hulp en spoedeisende eerste hulp)
  2. brandweer technisch deel ( met de taakgebieden brandbestrijding en ontruiming)

De BHV basisopleiding bevat naast de verplichte theorie veel praktische vaardigheden die de bedrijfshulpverlener goed moet beheersen. Alle onderdelen worden afgesloten met een theorie examen. Na voltooiing van alle onderdelen wordt het NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener afgegeven.

BHV training

BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Het is volgens de wet verplicht voor iedere organisatie om een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren naar de werk- en veiligheidsomstandigheden op de werkvloer. Afhankelijk van de uitkomst wordt bepaald hoeveel bedrijfshulpverleners de organisatie in dienst dient te hebben.

BHV Richtlijn

Een goede richtlijn daarbij is één bedrijfshulpverlener op iedere tien medewerkers. Een bedrijfshulpverlener is een normale medewerker die naast zijn/haar eigen functie is opgeleid om te reageren bij calamiteiten. Zo zorgt de bedrijfshulpverlener voor het ontruimen van het pand, het blussen van kleine brandjes en de eerste hulp bij ongelukken. Deze persoon neemt dus de regie over bij ongelukken en problemen op de werkvloer.

BHV wetgeving

Sinds 1994 is het Besluit Bedrijfshulpverlening van kracht. Dit besluit verplicht de werkgever de bedrijfshulpverlening te organiseren. Met ingang van 1 januari 2007 is ook de Arbowet ingrijpend herzien. De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) blijft het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is.

Werkgevers moeten zorgen voor goede Arbeidsomstandigheden (artikel 3 Arbo-wet) en zijn op grond van dat artikel verplicht te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van BHV (artikel 15 Arbo-wet). De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen BHV-ers. BHV-ers dienen te beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting dat zij de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen.

Aantal BHV-ers

Het aantal benodigde BHV-ers hangt samen met de aard, grootte, ligging en activiteiten van de onderneming. Daarnaast is het aantal aanwezige werknemers en derden een belangrijk criterium. Op grond hiervan dient een werkgever één of meerdere medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners.

Opleiding en oefening verplicht

BHV-ers moeten een opleiding krijgen. Werkgevers zijn verplicht het opleidingsniveau op peil te houden, zodat BHV-ers in noodsituaties adequaat kunnen optreden.

BHV herhalingscursus

De BHV herhalingscursus moet om het jaar afgelegd worden om je certificatie van je bhv basiscursus geldig te houden. Ieder jaar worden er nieuwe methodes ontwikkeld die het redden van mensen levens vergemakkelen. Steeds meer levens worden zo gered door mensen met een BHV Training. Een herhalingscursus BHV is ook online te volgen. Echter zijn wij van mening zijn dat demonstraties van leraren, die duidelijk uitleggen hoe procedures werken, beter zijn dan iemand die de materie uitlegt in een video. Wanneer je bent geslaagd voor je BHV certificaat of voor je BHV examen dan mag je jezelf BHV’er noemen. Dit certificaat staat goed op je CV.