Terug naar Training

PE Schade Particulier Samenvatting

0% Voltooid
0/0 Stappen
 1. Inleiding
  1 Toets
 2. Beveiligingseisen keyless-entry auto’s
  1 Onderwerp
 3. CIS-registratie
  6 Onderwerpen
 4. CLNI 2012
  6 Onderwerpen
 5. Directe schadeafhandeling
 6. Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade-en inkomensverzekeringen
  3 Onderwerpen
 7. Herbouwwaardemeter
 8. Het CCV introduceert de Veilig Wonen Scan
 9. Invloed op beleid zorgverzekeraar
 10. Opzetclausule
 11. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  6 Onderwerpen
 12. Schadevrije jaren
 13. Single Digital Gateway
  1 Onderwerp
 14. Uitbreiding dienstverlening Stichting Salvage
 15. Verbetering wanbetalersmaatregelen
  4 Onderwerpen
 16. Vereende assisteert bij schuldhulpverlening
 17. Vergoeding van ongecontracteerde zorg bij restitutieverzekeringen
  1 Onderwerp
 18. Verlaging maximale collectiviteitskorting
  1 Onderwerp
 19. Verzekeraars transparanter over afschrijving inboedel en bagage
 20. Wegenverkeerswet
 21. Wetgeving drones
 22. Wijzigingen in de dekking van de zorgverzekering
  20 Onderwerpen
 23. Zonnepanelen
  3 Onderwerpen
Les 1 van 23
In uitvoering

Inleiding

Kennisweb 28 januari 2023

Ieder jaar selecteert de minister van Financiën bepaalde ‘toetstermen’. Je aanstaand PE-examen is gebaseerd op deze selectie van genummerde toetstermen. Overigens zijn vrijwel alle toetstermen ook onderdeel van de alomvattende database met toetstermen, waarop ook je eerste Wft-examen was gebaseerd. De toetstermen zullen je dan ook, als het goed is, bekend voorkomen.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert de minister bij het kiezen van de toetstermen. In dat advies identificeert CDFD bepaalde ‘ontwikkelingen’ (titel, ontwikkeling, toelichting en bronvermelding) die nopen tot aanpassing van eind- en toetstermen en van de examenbank.

De minister heeft een concept van zijn vernieuwde Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft voorgelegd ter consultatie. Daarop ontving hij twee niet-openbare reacties. Naar aanleiding daarvan zijn extra toetstermen toegevoegd aan de definitieve regeling.

De leerstof die hierna volgt is gebaseerd op enerzijds de door de minister vastgestelde ‘eind- en toetstermen’ en anderzijds op de door CDFD geïdentificeerde ‘ontwikkelingen’. Je treft beide hierna steeds integraal aan.