Les 1 van 7
In uitvoering

Inleiding

Rene 22 oktober 2021

Ziek zijn. Zorg nodig hebben. In principe wil niemand dat, maar de realiteit is dat het iedereen kan overkomen. 
Gelukkig zijn in veel gevallen de gevolgen van ziekte nu minder erg dan vroeger. Dat komt niet alleen door de snelle  ontwikkelingen op medisch gebied, maar ook, en dat wordt nog wel eens vergeten, door de gezondheidszorg  waarop de Nederlandse burger recht heeft. Gezondheidszorg die gebaseerd is op door de overheid georganiseerde  (volks)verzekeringen. Over die verzekeringen gaat het in deze Wft-module Zorgverzekeringen.

Om tot een goed begrip van volksverzekeringen te kunnen komen, worden de basisbeginselen van verzekeren uitgelegd. Daarna komen de verschillende zorgverzekeringen uitgebreid aan bod. Ook leer je in deze samenvatting hoe met klanten om te gaan  en hoe hen zo goed en integer mogelijk te helpen. 

Versie 9.0 januari 2021
Deze module is gebaseerd op de ontwikkelingen 2021. Het CDFD heeft deze ontwikkelingen op 18 januari 2021 gepubliceerd. De module is gebaseerd op de toetstermen zoals vastgelegd in de Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013. Deze regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2014. De laatste wijzigingen zijn per januari 2021.