Les 1 van 6
Gestart

Voorwoord

Rene 16 april 2021

Dit is de samenvatting Inkomen PE 2021 voor Adviseurs Inkomen. Als adviseur Inkomen moet je elke PE-periode je  beroepskwalificatie onderhouden. Dit doe je met een PE-examen. Je behaalt de beroepskwalificatie als adviseur  Inkomen door het behalen van meerdere initiële examens. Dit zijn WFT Basis en WFT Inkomen.

In het PE-examen komen per beroepskwalificatie de meest recente veranderingen op het gebied van wet- en  regelgeving aan bod. Bestaat een beroepskwalificatie uit meerdere initiële examens, dan doe je PE-examen voor de  hoogste beroepskwalificatie. Met het behalen van het PE-examen toon je als financieel adviseur aan dat je kennis  hebt van de ontwikkelingen op het gebied van jouw beroepskwalificatie. Dit doe je eenmaal per PE-periode.

Met ingang van 1 april 2017 is er een aantal veranderingen doorgevoerd in het zogeheten deskundigheids bouwwerk. Vanaf 1 april 2017 komen er periodiek PE-Examens. De eerste PE-periode begint op 1 april 2017 en  eindigt op 31 maart 2019. Met ingang van 1 april 2019 begint een nieuwe PE-periode. Deze begint op 1 april 2019  en eindigt op 31 maart 2022. In deze periode houd je je beroepskwalificatie geldig voor de periode na 1 april 2022  (tot 1 april 2025) door het behalen van het PE-examen. Een financieel adviseur die op 1 april 2022 geen geldig  PE-diploma heeft mag vanaf die datum niet meer adviseren. 

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert de minister van Financiën over de inhoud  van de periodieke ontwikkelingen. Jaarlijks worden er nieuwe ontwikkelingen aan de PE-examen toegevoegd.

Versie 5.0 maart 2021 

Deze module is gebaseerd op de ontwikkelingen 2020. Het CDFD heeft deze ontwikkelingen op 21 januari 2021 gepubliceerd. De module is gebaseerd  op de toetstermen zoals vastgelegd in de Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013. Deze regeling is in werking getreden met ingang  van 1 januari 2014. De laatste wijzigingen zijn per januari 2021.