Les 1 van 5
Gestart

Voorwoord

Rene 16 april 2021

Dit is de PE Zorg Samenvatting 2021 voor de adviseur Zorgverzekeringen. Als adviseur Zorgverzekeringen moet je elke  PE-periode je beroepskwalificatie onderhouden. Dit doe je met een PE-examen. 

In het PE-examen komen per beroepskwalificatie de meest recente veranderingen op het gebied van wet- en  regelgeving aan bod. Bestaat een beroepskwalificatie uit meerdere initiële examens, dan doe je PE-examen voor de  hoogste beroepskwalificatie. Dit geldt overigens niet voor de adviseur Zorgverzekeringen. Met het behalen van het  PE-examen toon je als financieel adviseur aan dat je kennis hebt van de ontwikkelingen op het gebied van jouw  beroepskwalificatie. Dit doe je eenmaal per PE-periode. 

De huidige PE-periode is begonnen op 1 april 2019 en eindigt op 31 maart 2022 In deze periode houd je je  beroepskwalificatie geldig voor de periode na 1 april 2022 (tot 1 april 2025) door het behalen van het PE-examen. Een  financieel adviseur die op 1 april 2022 geen geldig PE-diploma heeft mag vanaf die datum niet meer adviseren. 

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert de minister van Financiën over de inhoud van  de periodieke ontwikkelingen. Jaarlijks worden er nieuwe ontwikkelingen aan de PE-examen toegevoegd. De  ontwikkelingen voor 2021 worden in deze syllabus per paragraaf behandeld. De ontwikkelingen over de fixatie van het  eigen risico en de verlaging van de maximale collectiviteitskorting zijn gezien de beperkte omvang beiden opgenomen  in paragraaf 4.1.

Versie 5.0 januari 2021 
Deze module is gebaseerd op de ontwikkelingen 2021. Het CDFD heeft deze ontwikkelingen op 18 januari 2021 gepubliceerd. De module is gebaseerd op  de toetstermen zoals vastgelegd in de Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013. Deze regeling is in werking getreden met ingang van  1 januari 2014. De laatste wijzigingen zijn per 1 januari 2021.