Les 1 van 6
In uitvoering

Voorwoord

Rene 2 april 2021

Financiële dienstverlening’ is een ruim begrip waaronder veel werkgebieden vallen. Voor iedereen die in de  financiële wereld werkzaam is, is het verkrijgen van inzicht in deze verschillende gebieden een nuttige aanvulling op  de dagelijkse praktijk. De module Wft Basis omvat de basisbeginselen van de financiële dienstverlening.  

Om te mogen adviseren in een ‘hogere’ beroepskwalificatie, zoals Consumptief krediet, Hypothecair krediet,  Inkomen, Schadeverzekeringen particulier, Schadeverzekeringen zakelijk, Pensioen en Vermogen, moet iedere  adviseur in het bezit zijn van een geldig diploma Wft Basis. Alleen voor de module Wft Zorgverzekeringen is dit  diploma niet verplicht. 

In deze samenvatting wordt ruim aandacht besteed aan de verschillende partijen op de markt van de financiële  dienstverlening. Hierbij komt de positie van de klant in de markt aan bod. Daarnaast wordt verder ingegaan op de  aanbieders van financiële producten en de verschillende distributiekanalen. Hierna worden de bancaire producten  behandeld. De aandachtsgebieden zijn betalen, sparen, beleggen, consumptief- en hypothecair krediet. 

Vervolgens wordt ingegaan op de verzekeringskant van de financiële dienstverlening. Er wordt besproken wat  verzekeren is en hoe een verzekering tot stand komt. Er worden verschillende verzekeringsproducten behandeld,  waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de particuliere- en zakelijke klant, maar ook tussen de schade- en  sommenverzekeringen. 

Tot slot wordt aandacht besteed aan de regels en procedures in de financiële dienstverlening. Hierbij komen integer  handelen, de identiteit, het toezicht op de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het toezicht op de financiële markt  aan bod.

Versie April 2021
Deze module is gebaseerd op de ontwikkelingen 2021 . Het CDFD heeft deze ontwikkelingen op 19 januari 2021 gepubliceerd. De module is gebaseerd op de toetstermen zoals vastgelegd in de Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013. Deze regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2014. De laatste wijzigingen zijn per 1 januari 2021.