Les 1 van 13
Gestart

Voorwoord

Harry 2 april 2021

Bij het afsluiten van een hypothecaire geldlening komt een consument voor uiteenlopende keuzes te staan. Een adviseur hypothecair krediet (hierna ook te noemen ‘adviseur’ of ‘hypotheekadviseur’) kan in dit keuzeproces een belangrijke rol spelen. Het is zijn taak om de overwegingen op verschillende gebieden samen te brengen in een bij de klant passend hypotheekadviesrapport.

Na een inleidend hoofdstuk wordt in hoofdstuk twee ingegaan op de wet- en regelgeving die in het kader van toezicht van toepassing is.

In het derde hoofdstuk komen bepaalde onderdelen van het Nederlands recht aan bod.

In het vierde hoofdstuk staan we uitgebreid stil bij alle fiscaliteiten die rond een hypotheekadvies spelen.

Hierna worden in hoofdstuk vijf de verschillende vormen van hypothecaire geldleningen behandeld. Ook besteden wij aandacht aan rente en leningconstructies. Voor veel bij een hypothecaire geldlening betrokken partijen is zekerheid van aflossing een belangrijk onderwerp.

Daarom bespreken wij hoofdstuk zes een aantal verzekeringen die een klant kan afsluiten.

In hoofdstuk zeven komen de mogelijke toekomstvoorzieningen van klanten aan bod. Hier gaat het om overheidsvoorzieningen, regelingen van werkgevers en individuele voorzieningen.

In hoofdstuk acht gaan we in op de diverse vaardigheidsafspecten rond het hypotheekadviestraject. Denkt u hierbij aan het voeren van een slechtnieuwsgesprek, het adviestraject volgens de AFM en ook het schriftelijk opstellen van een adviesrapport.

Hoofdstuk negen staat in het teken van het proces rond het totstandkomen van een hyothecaire geldlening. We behandelen hier de aanvraag, de verstrekking en het beheer van hypothecaire geldleningen.

In hoofdstuk tien wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

In hoofdstuk elf vind u diverse bijlagen en in het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de consumptief krediet. Het consumptief krediet is namelijk ook onderdeel van het hypothecair krediet.

Versie 20.0 januari 2021
Deze module is gebaseerd op de ontwikkelingen 2021. Het CDFD heeft deze ontwikkelingen op 18 januari 2021 gepubliceerd. De module is gebaseerd op de toetstermen zoals vastgelegd in de Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013. Deze regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2014. De laatste wijzigingen zijn per januari 2021.