kenmekren pe examens 2020

Kenmerken PE examens

Dit zijn de Kenmerken PE examens die gelden vanaf 1 april 2020, en de daarbij behorende inhoud. Zo weet je meteen wat je moet leren, en wat je moet scoren om te slagen.

Verklaring van afkortingen en begrippen

  • K/B      = kennis en begrip , deze vragen zijn 1 punt waard.
  • PG        = professioneel gedrag, deze vragen zijn 2 punten waard.
  • V/C      = vaardigheden en competenties, deze vragen zijn 2 punten waard.
  • Cesuur = de grens tussen slagen en niet slagen voor een examen. De cesuur voor de Wft-examens is vastgesteld op 68%. Dit betekent dat een kandidaat minimaal 68% van het totaal aantal te behalen punten moet behalen om te kunnen slagen.

kenmerken pe examens volgens het CDFD

Meer informatie m.b.t. de kenmerken wft examens vind je op de website van het CDFD.

PE oefenexamens

Om klanten te mogen adviseren dien je een WFT beroepskwalificatie te behalen. Daarnaast dient je periodiek ook het permanente (PE) examen af te leggen. Op onze website kan je daarvoor gebruik maken van oefenexamens en samenvattingen.