Kenmerken WFT examens

Dit zijn de Kenmerken WFT examens die gelden vanaf 1 april 2020, en de daarbij behorende inhoud. Zo weet je meteen wat je moet leren, en wat je moet scoren om te slagen.

Verklaring van afkortingen en begrippen

  • K/B      = kennis en begrip , deze vragen zijn 1 punt waard.
  • PG        = professioneel gedrag, deze vragen zijn 2 punten waard.
  • V/C      = vaardigheden en competenties, deze vragen zijn 2 punten waard.
  • Cesuur = de grens tussen slagen en niet slagen voor een examen. De cesuur voor de Wft-examens is vastgesteld op 68%. Dit betekent dat een kandidaat minimaal 68% van het totaal aantal te behalen punten moet behalen om te kunnen slagen.

kenmerken wft examens volgens het CDFD

Meer informatie m.b.t. de kenmerken wft examens vind je op de website van het CDFD.

WFT & PE oefenexamens

Om klanten te mogen adviseren dien je een WFT beroepskwalificatie te behalen. Daarnaast dient je periodiek ook het permanente (PE) examen af te leggen. Op onze website kan je daarvoor gebruik maken van oefenexamens en samenvattingen.

1 Les

WFT Inkomen Oefenexamens 2021/2022

In deze 7 WFT Inkomen oefenexamens zitten alle 322 examenvragen die je nodig hebt om te slagen. Ge-update aan de toetstermen van 1 april 2021.

1 Les

WFT Basis examen 2021/2022

7 WFT basis oefenexamens met 294 examenvragen. Toetstermen 1 april 2021

1 Les

WFT Consumptief Krediet Oefenexamens 2021/2022

Dit zijn alle 224 wft consumptief krediet examenvragen die je nodig hebt om te slagen. Ge-update aan de toetstermen van 1 april 2021.

1 Les

WFT Hypothecair Krediet Oefenexamens 2021/2022

In deze 7 WFT Hypothecair Krediet oefenexamens zitten alle 266 examenvragen die je nodig hebt om te slagen. Ge-update aan de toetstermen van 1 april 2021.

1 Les

Oefenexamens WFT Schade Particulier 2021/2022

7 WFT Schade Particulier oefenexamens met 343 examenvragen. Toetstermen 1 april 2021

Bestellen

1 Les

WFT Pensioen Oefenexamens 2021/2022

In deze 7 WFT Pensioen oefenexamens zitten alle 343 examenvragen die je nodig hebt om te slagen. Ge-update aan de toetstermen van 1 april 2021.