Sociale Hygiëne informatie

Bedrijven of organisaties(sportclub) die alcohol schenken en/of verkopen, dienen volgens de Drank- en Horecawet aan de eis Sociale Hygiëne te voldoen. Deze eis geldt níet alleen voor de bedrijfsleider of de eigenaar, tijdens openingsuren moet er namelijk altijd minimaal één persoon in het bedrijf aanwezig zijn, die de Verklaring Sociale Hygiëne heeft. Dus ook als de bedrijfsleider en/of eigenaar niet aanwezig zijn moet er iemand aanwezig zijn die in het bezit is van het SVH Diploma en die de beschikking heeft over deze informatie!

examen Sociale Hygiëne

Het examen Sociale Hygiëne is bedoeld voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers in de horeca. De SVH Verklaring Sociale Hygiëne heb je nodig om te voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in de Drank- en Horecawet. Het doel van de stichting SVH sociale hygiëne is om werknemers in de horeca hun beroep op een verantwoordelijk wijze uit te laten voeren.

Het examen Sociale Hygiëne is een theorie-examen. Je hoeft geen praktijk examen af te leggen. Het examen bestaat uit veertig vragen. Al deze vragen zijn meerkeuze vragen. Wanneer je het Sociale Hygiëne examen in het Nederlands maakt, krijg je hiervoor in totaal veertig minuten de tijd. De vragen van het examen gaan over diverse onderwerpen. Alcohol, drugs en gokken komen aan bod. Maar ook gastvrijheid, horeca wet- en regelgeving, sociaal-hygiënisch beleid en arbeidsomstandigheden worden behandeld.

Ook slijters hebben een SVH Verklaring Sociale Hygiëne nodig. Zij maken een apart examen met vragen die speciaal op hun beroep gericht zijn.

Sociale Hygiëne Diploma

Je kunt na het behalen van het officieel erkende diploma Sociale Hygiëne je eigen horecazaak beginnen.
Elke horeca ondernemer, slijter of leidinggevende in vereniging of buurthuis wil een goed lopende organisatie hebben. Je bent daarvoor afhankelijk van het type gast en hoe deze zich gedraagt. Om ervoor te zorgen dat gasten zich gedragen naar de normen en waarden die je hebt vastgelegd in je gastvrijheids-concept, kun je een weloverwogen sociaal-hygiënisch beleid opstellen, dat bestaat uit verschillende onderdelen die nauw met elkaar samenhangen. De vragen die gesteld worden gaan onder andere over segmentatie van de horecamarkt, inrichtingseisen, gastvrijheid, veiligheid, sociale vaardigheden, arbeidsomstandigheden, drugs, alcohol, wapens en wettelijke regelgeving met betrekking tot genoemde onderwerpen.

Het doel

De sociale hygiëne richt zich met name op de problematiek en verantwoordelijkheden rond de veiligheid van gasten/klanten en personeel in de horeca. Op grond van de Drank- en Horecawet moeten leidinggevende personen in een horecabedrijf (leden van een vereniging of stichting niet meegerekend) in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne (SVH). Je bent echter niet alleen leidinggevende als je eigenaar bent van een café of restaurant, maar ook als je alleen achter de bar staat of helemaal het enige aanwezige personeelslid bent.

Verantwoordelijkheid

In de horeca heb je ook te maken met wetten en regels, waarbij je verantwoordelijk bent voor de naleving ervan en dit moet controleren. Een voorbeeld is, dat er geen sterke alcoholhoudende drank aan minderjarigen mag worden geschonken. Veel wettelijke regels staan in de Drank- en Horecawet, daarnaast heeft de horeca-ondernemer nog te maken met regels van de gemeente, waar hij gevestigd is: de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan regels over geluidsoverlast en verstoring van de openbare orde enzovoort.