Les Voortgang
0% Voltooid

Voor de adviseur Inkomen heeft het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) de volgende (hoofd) taken beschreven:

  1. Inventarisatie van de gegevens bij de klant;
  2. Opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies;
  3. Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch;
  4. Beheren en actueel houden van het advies;
  5. Begeleiden bij de schadebehandeling/claim.

In deze indeling zien we natuurlijk ook het standaard adviesproces terug dat door de AFM wordt voorgeschreven voor advies over impactvolle en complexe producten:

  • Inventariseren
  • Analyseren
  • Adviseren
  • Nazorg

Omdat het aspect ‘schadebehandeling’ bij inkomensverzekeringen nadrukkelijke aandacht vraagt, is de vierde fase van het AFM-adviestraject gesplitst in twee delen: het beheren van het advies, en het begeleiden van de klant bij schade.

Voorbeeld inkomensadvies – inventarisatie
Marga heeft een eigen bedrijf dat een vliegende start heeft gemaakt. Binnen een jaar na oprichting werken in haar BV al 20 mensen. Ze wil voor haar personeel graag een goede werkgever zijn en maakt zich zorgen over de inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheid. Ook ziet ze in dat zieke werknemers haar bedrijf veel geld kosten, een risico dat ze (nog) niet zelf kan en wil dragen.

Een goede zaak dus dat Marga een afspraak heeft gemaakt met haar inkomensadviseur. De adviseur Inkomen heeft de gegevens van Marga op een rij gezet en start vervolgens met het inventariseren van haar verdere gegevens, wensen en mogelijkheden.

Voorbeeld inkomensadvies – analyse
Na het inventarisatiegesprek werkt de inkomensadviseur de gegevens uit: hij analyseert alles wat hij nu weet van Marga en haar BV. Hij constateert dat Marga voor zichzelf ook niets geregeld heeft voor arbeidsongeschiktheid, en verwerkt dat risico ook in zijn analyse. Hij stelt een compleet advies op over de inkomensrisico’s die Marga en haar BV lopen, en geeft de mogelijke oplossingen.

Voorbeeld inkomensadvies – advies
De afspraak voor het adviesgesprek is al gemaakt. Vooraf stuurt de adviseur Inkomen het adviesrapport op naar Marga, zodat ze het op haar gemak kan doornemen. Tijdens het adviesgesprek neemt de adviseur Inkomen het advies met Marga door en kan Marga haar vragen aan hem voorleggen. Als Marga akkoord gaat met het advies kan de adviseur de verzekeringen afsluiten.

Voorbeeld inkomensadvies – beheer
Na het afsluiten worden de polissen administratief beheerd. Maar de adviseur Inkomen heeft ook een zorgplicht, waarbij hij verplicht is de verzekeringen van Marga actief te beheren. Bij wijzigingen in de wet- en regelgeving rondom inkomensverzekeringen zoekt hij contact met Marga om die te bespreken. En ook als er niets schokkends verandert, belt hij haar periodiek om na te gaan hoe het met de zaak gaat. Zo kan hij controleren of de verzekeringen nog wel passen bij de huidige situatie van Marga en haar BV.

Voorbeeld inkomensadvies – begeleiding bij schade
Een paar jaar later krijgt Marga een hersenbloeding. Ze kan haar werk als directeur niet meer doen. Marga moet dus een beroep doen op haar arbeidsongeschiktheidsverzekering. Natuurlijk helpt de inkomensadviseur daarbij: hij ondersteunt haar bij het invullen van de noodzakelijke (schade) formulieren en de contacten met de verzekeraar. Hij informeert met regelmaat hoe het gaat en denkt mee over mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.