Les Voortgang
0% Voltooid

Risico’s die de klant bedreigen

Het principe van verzekeren

 • Afdekken van financiële risico’s
 • Risico’s: bezit, vermogen, gezondheid, leven en/of dood
 • Risicomanagement

De techniek van het verzekeren

 • De wet van de grote aantallen
 • Solidariteit
 • Indemniteitsbeginsel
 • Antiselectie
 • Premiedifferentiatie

AVG
Met ingang van mei 2018 is de AVG van toepassing. Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.

De verzekeringsvormen en indeling in branches

Verzekeraars

 • Afdekken van risico’s
  • Minder premie-inkomsten dan uitkeringen
  • Beleggingsrisico.
 • Transformatie (institutionele beleggers).

Verzekeraars doen aan risicospreiding door:

 • Co-assurantie
 • Poolvorming
 • Herverzekeren.

Verzekeraars zijn doorgaans georganiseerd naar:

 • Klantsegment
 • Productsoort.

De volgende juridische organisatievormen zijn mogelijk:

 • Naamloze vennootschap
 • Onderlinge waarborgmaatschappij
 • Lloyd’s of London.

Overkoepelend

 • Adfiz
 • Verbond van Verzekeraars
 • FISH.