Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Inzage in eigen kredietgegevens bij het BKR

Kennisweb 12 april 2022

De consument heeft zowel op grond van het Algemeen Reglement CKI als op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming recht om door BKR te worden geïnformeerd over het al dan niet verwerken van zijn/haar betreffende persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Indien zijn persoonsgegevens door BKR in CKI zijn verwerkt, heeft de consument het recht om van BKR overzicht te ontvangen van de op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens.

De consument kan zijn verzoek tot inzage indienen via een kredietaanbieder. Ook kan de consument zijn verzoek tot inzage doen via www.bkr.nl. De voorwaarden voor het zelf indienen van het verzoek en voor het ontvangen van het overzicht van hem/haar betreffende persoonsgegevens, worden vermeld op www.bkr.nl. Via de website identificeer je jezelf met de bankpas via iDIN. Dit is een Nederlandse identificatiemethode die op dezelfde manier werkt als internetbankieren. Het te ontvangen kredietoverzicht is gratis. BKR stuurt binnen één maand na ontvangst van het verzoek het overzicht aan de consument. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek alsmede het aantal verzoeken dat BKR bereikt, kan BKR de termijn met maximaal twee maanden verlengen.