logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Doelstelling

Kennisweb 12 april 2022

Doelstelling van het besluit is dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden zoveel als mogelijk wordt bestreden door te voorkomen dat voor payrollkrachten geen (of een veel lagere) pensioenpremie hoeft te worden afgedragen, terwijl wel premie moet worden afgedragen voor gelijke of gelijkwaardige werknemers die direct in dienst zijn bij de inlener of werkzaam zijn in de betreffende sector. Daarnaast wordt hiermee beoogd te realiseren dat payrollkrachten in meer gevallen een adequaat pensioen opbouwen.

Van belang is dat de verplichting om een (adequate) pensioenregeling te treffen uitvoerbaar is voor de payrollwerkgever en de pensioenuitvoerder. Daarnaast moet de verplichting te controleren zijn voor de payrollkracht.