logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Educatie

Kennisweb 12 april 2022

Een Wwft-instelling is verplicht om te voorzien in relevante opleidingen voor haar werknemers, zodat zij in staat zijn om een ongebruikelijke transactie te herkennen en om een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren. Deze opleidingen dienen te zijn afgestemd op de risico’s, aard en omvang van Wwft-instelling. Hiermee wordt bewerkstelligd dat werknemers over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om alle vereisten van de Wwft te kunnen naleven. De opleidingen moeten actueel blijven.