logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Het moratorium voor de slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA).

Kennisweb 12 april 2022

De VNG heeft een steunpunt over de toeslagenaffaire ingericht voor gemeenten. Mochten er inwoners in de gemeente die gedupeerd zijn door de Toeslagenaffaire kunnen zij via het steunpunt makkelijk in contact komen met ondersteuning vanuit de gemeente. Door de Toeslagenaffaire zijn er bij veel gedupeerde ouders ook problemen ontstaan op het gebied van huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Via het steunpunt kunnen ouders voor deze zaken hulp zoeken bij de gemeente. 

Tijdens het moratorium (pauzeknop) is het niet mogelijk voor schuldeisers om zich te verhalen op alle goederen (dus ook de financiële middelen) van de gedupeerde ouder en de (toeslag)partner. Het moratorium geldt alleen voor vorderingen die zijn ontstaan vóór de afkoelingsperiode. Ouders en hun huidige toeslagpartner die de forfaitaire tegemoetkoming van  € 30.000,- of een aanvullende forfaitaire tegemoetkoming tot  € 30.000,- ontvangen van de Belastingdienst/Toeslagen. Voor hen is het moratorium een jaar van kracht ingaande op de datum waarop het bedrag is uitgekeerd. Normale’ maandelijkse betalingen (bijvoorbeeld energie, water, een krantenabonnement) vallen NIET onder de pauzeknop. Deze moet je blijven betalen. 

Schulden die ontstaan zijn ná ontvangst van de €30.000 vallen niet onder de pauzeknop. Het is dus heel belangrijk dat u al uw ‘normale’ rekeningen, zoals huur, hypotheek, belastingen, zorgverzekering en afbetalingen gewoon blijft betalen.

Het wettelijk moratorium geldt voor zowel publieke als private schuldeisers. 

Alle opeisbare vorderingen die vóór 12 februari 2021 zijn ontstaan dienen te worden opgeschort. Een schuld is opeisbaar wanneer de (laatste) vervaldag voorbij is. Uitgaande van een standaard vervaltermijn van 6 weken, betekent dit dat het moratorium geldt voor vorderingen die betrekking hebben op de periode van voor 31 december 2020.

Voorbeeld

Een ouder is gedupeerd en ontvangt het compensatiebedrag op 1 mei 2021. De ouder heeft de gemeentelijke belastingaanslag 2021 niet betaald. De betaaltermijn verliep half april. Deze vordering viel niet onder het vrijwillig moratorium (want had geen betrekking op de periode 2020 of daarvoor), maar valt wel onder het wettelijk moratorium. De vordering is immers opeisbaar geworden voor het moment van uitbetalen van het compensatiebedrag. Dit betekent dat de gemeente voor de duur van een jaar geen dwangincasso (loonvordering of beslag) mag uitvoeren. 

Lopende beslagen moeten worden opgeschort. Beslagen kunnen gedurende het moratorium (zowel vrijwillig als wettelijk) niet worden uitgewonnen. 

De private schuldeisers dienen zich te houden aan het wettelijke moratorium. Dit betekent dat de dwangincasso wordt opgeschort voor de duur van één jaar vanaf de datum van uitbetaling van de compensatie

Als er gedurende de afkoelingsperiode nieuwe schulden worden gemaakt of ontstaan die niet tijdig worden voldaan, kunnen schuldeisers ten behoeve van die nieuwe schulden wel verhaal nemen.

Stichting Tuchtraad Verzekeraars [B20]
Op 9 februari 2021 is de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) ondergebracht in een onafhankelijke stichting: de Stichting Tuchtraad Verzekeraars. De stichting loopt vooruit op de introductie van een wettelijke verplichting in de Wft voor verzekeraars om zich te onderwerpen aan tuchtrecht.
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan toepassen.
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/onafhankelijke-tuchtraad-financi%C3%ABle-dienstverlening-assuranti%C3%ABn-verder-als-stichting