logo

Bij zowel schuldhulpverleners als schuldeisers bestaat behoefte aan versnelling en optimalisering van het proces van schuldregelen. Hiervoor is het Schuldenknooppunt opgericht. Het Schuldenknooppunt is ondergebracht in een stichting, waarin vertegenwoordigers van schuldhulpverleners en schuldeisers gezamenlijk vorm, inhoud en doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt bepalen.

Via het Schuldenknooppunt wisselen schuldhulpverleners en schuldeisers standaard berichten uit. Er zijn minder handmatige handelingen nodig. Dit maakt schuldregelen sneller en efficiënter