logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Vroegsignalering van problematische schulden

Kennisweb 12 april 2022

Per 1 januari 2021 is de wetswijziging op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Met deze wijziging is vroegsignalering van schulden een wettelijk taak voor gemeenten geworden en zijn zij verplicht om daarover afspraken te maken met schuldeisers van vaste lasten, zoals zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven en woningcorporaties. Ook moeten zij alle signalen van betalingsachterstanden die zij ontvangen opvolgen. Door vroegsignalering kunnen gemeenten voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen tot een problematische schuld.

Vroegsignalering van schulden is het in een vroeg stadium op basis van signalen in beeld brengen van mensen met financiële problemen. 

Een gemeente dient na een signaal van bijvoorbeeld een verhuurder zelf iemand met schuldproblemen uitnodigen voor een gesprek. Iemand mag de hulp van de gemeente wel weigeren. De meldende partijen zijn onder andere ziektekostenverzekeraars, woningbouwcorporaties, water- en energieleveranciers. De volgende achterstanden worden verwerkt: huur, drinkwater, zorgverzekering, elektra, gas en warmte. 

Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van deze persoonsgegevens moet passen binnen de voorschriften die hierover zijn gesteld.

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk voor het doel.