logo

Alleen Financiële Instellingen die lid zijn van een bij het Protocol aangesloten Branchevereniging mogen deelnemen aan het Waarschuwingssysteem. Een Financiële Instelling heeft het recht om toe te treden tot het Waarschuwingssysteem, indien de begeleidingscommissie van oordeel is dat de Financiële Instelling aan de daaraan te stellen eisen als opgenomen in het Protocol voldoet. Bij toetreding dient een toetredingsverklaring te worden getekend, waarin de Financiële Instelling verklaart het Protocol te zullen naleven en over een Nederlandse vergunning te beschikken op grond van de financiële toezichtwetgeving.