logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Levensverzekering

Kennisweb 12 april 2022

De verificatie van de identiteit van de begunstigde moet uiterlijk plaatsvinden op het moment dat de levensverzekering wordt uitbetaald. Indien een financiële onderneming op de hoogte is van de overdracht van een levensverzekering aan een derde (dit kan een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een personenvennootschap of een juridische constructie zijn), wordt van financiële onderneming verwacht dat hij de UBO identificeert op het tijdstip van de overdracht aan de natuurlijk persoon, rechtspersoon, personenvennootschap of juridische constructie die de waarde van de overgedragen levensverzekeringspolis ontvangt.