logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Moment van cliëntenonderzoek

Kennisweb 12 april 2022

De Wwft bepaalt dat voorafgaand aan het aangaan van de zakelijke relatie ten minste de cliënt geïdentificeerd moet worden en diens identiteit geverifieerd, en indien de cliënt een UBO heeft, dat de UBO van de cliënt geïdentificeerd moet worden en redelijke maatregelen moeten worden genomen om zijn identiteit te verifiëren. Bij een rechtspersoon moeten ook redelijke maatregelen worden genomen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt.

Het cliëntenonderzoek dient doorlopend plaats te vinden. Het cliëntenonderzoek kan dus niet alleen mislukken bij aanvang van de zakelijke relatie, maar ook gedurende de zakelijke relatie, bijvoorbeeld wanneer de UBO van de cliënt verandert en zijn identiteit opnieuw moet worden vastgesteld. Als het cliëntenonderzoek mislukt, mag een Wwft-instelling geen zakelijke relatie aangaan met of een transactie uitvoeren voor de cliënt of moet een Wwft-instelling de zakelijke relatie verbreken (beëindiging van de dienstverlening).