logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

STAP-budget

Kennisweb 12 april 2022

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie.

Doelstelling van een STAP-budget is het verkrijgen van een persoonlijk ontwikkelbudget waarmee je een opleiding of cursus kunt volgen waarbij je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wordt vergroot. 

UWV verzorgt het aanvraag- en afhandelingsproces van het STAP-budget. DUO is verantwoordelijk voor de registratie en het inzichtelijk maken van de voor STAP-budget erkende scholingsactiviteiten. 

Investeren in de eigen duurzame inzetbaarheid maakt mensen minder kwetsbaar op de steeds veranderende arbeidsmarkt, het verkleint het risico op werkloosheid en het vergroot het aanpassingsvermogen.

De eigen bijdrage is niet langer afhankelijk van het inkomen, maar afhankelijk van de prijs van de scholingsactiviteit. Voor scholingsactiviteiten die niet duurder zijn dan het gestelde maximum bedrag (€ 1.000) is er geen eigen bijdrage verschuldigd. 

Ten aanzien van studiefinanciering en de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor voortgezet onderwijs is gekozen voor risicogerichte uitsluiting op basis van leeftijd in combinatie met onderwijssoort. Het is voor het UWV namelijk niet te controleren of de aanvrager daadwerkelijk recht heeft op voornoemde voorliggende voorzieningen.

Indien de subsidiabele kosten van een scholingsactiviteit meer dan  € 1.000 bedragen, kan dus maximaal  € 1.000,- aan subsidie worden verstrekt. Daaronder vallen alle kosten die door de opleider in rekening worden gebracht voor het volgen van de opleiding of training. Onder de subsidiabele kosten van de scholingsactiviteit worden les-, cursus- of collegegeld en, indien van toepassing, examengeld verstaan. Kosten voor door de opleider verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen zijn ook subsidiabel indien deze kosten door de opleider in rekening worden gebracht.

Per kalenderjaar kan per persoon voor één scholingsactiviteit financiering vanuit het STAP-budget worden toegekend.