logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Voorwaarden

Kennisweb 12 april 2022
 • Je moet 18 jaar of ouder zijn en jonger dan AOW-leeftijd;
 • Je moet in de afgelopen twee jaar gedurende ten minste zes maanden verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Feitelijk moet je een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt;
 • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen;
 • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk;
 • Je scholing start binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd;
 • Per kalenderjaar kun je slechts 1 aanvraag doen.

Wanneer de subsidiepot leeg is kun je vanaf dat moment geen aanvraag meer doen.

Na toekenning van de aanvraag ontvangt de aanvrager een beschikking tot subsidieverlening. De opleider kan met het registratienummer van de beschikking de kosten declareren bij de uitvoerder.

De verplichtingen van de subsidieontvanger staan nader beschreven in Subsidieregeling STAP-budget.

Artikel 14. Verplichtingen subsidieontvanger

 1. De subsidieontvanger neemt deel aan de scholing waarvoor subsidie is verleend en rondt deze af.
 2. De scholing is afgerond indien de subsidieontvanger de scholing heeft voltooid met:
  1. een diploma of certificaat;
  2. een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80%; ten minste 80% van het vereist aantal studiepunten in geval van een meerjarige opleiding; of
  3. de intekening of deelname aan tentamens of examens of, anders dan een vrijstelling, een of meer beoordelingen in een vak op basis van een overzicht van behaalde resultaten in geval van bekostigd onderwijs.
  4. De subsidieontvanger toont op verzoek van de Minister op de in de verleningsbeschikking aangegeven wijze aan dat de scholing waarvoor de subsidie is verleend, is afgerond en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.
 3. De subsidieontvanger verleent desgevraagd alle medewerking aan door of namens de Minister uit te voeren steekproefsgewijze onderzoeken naar de rechtmatigheid van de subsidieverstrekking.

Wanneer de scholingsactiviteit niet succesvol is afgerond en niet is voldaan aan 80% aanwezigheid dan kan het subsidiebedrag worden teruggevorderd bij de aanvrager.