logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Maandsalaris

Kennisweb 12 april 2022

Het maandsalaris is een optelsom van het basis bruto maandsalaris en de vakantietoeslag. Daar komen een eventuele vaste eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen bij. Hier wordt naar de laatste 12 maanden (eventueel naar rato bij kortere duur) voor het einde van het contract gekeken. Ook eventuele bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen tellen mee. In de laatste 36 maanden voor het kalenderjaar waarin het contract eindigt, wordt het totaal aan bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen opgeteld en gedeeld door 3 of bij een kortere duur naar rato. Andere looncomponenten tellen niet mee.

Dus overwerkvergoedingen of ploegentoeslagen wordt naar de laatste 12 maanden voor het ontslag als uitgangspunt genomen. Voor bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen geldt als uitgangspunt het gemiddelde van de laatste 36 maanden.