logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Wettelijke verankering van ‘onafhankelijk advies’

Kennisweb 12 april 2022

Ingevoegd wordt een nieuw artikel in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo)

In het eerste lid informeert de financiëledienstverlener die adviseert over een betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering, premiepensioenvordering, uitvaartverzekering, de consumenten of cliënten voorafgaand aan het advies of zij afhankelijk of onafhankelijk adviseert. 

Het tweede lid bepaalt dat indien een financiële dienstverlener onafhankelijk adviseert, zij een toereikend aantal op de markt verkrijgbare financiële producten dient te beoordelen. De financiëledienstverlener mag niet uitsluitend financiële producten aanbieden die door de financiëledienstverlener zelf worden aangeboden of financiële producten die worden aangeboden door entiteiten die nauwe banden (bijvoorbeeld de band tussen een moederonderneming en een dochteronderneming) met de financiëledienstverlener hebben.