Terug naar Training

WFT Basis Samenvatting

0% Voltooid
0/0 Stappen
 1. Voorwoord
  1 Toets
 2. Module 1: De klant
  Inleiding
 3. 1. Financiële dienstverlening en de klant
 4. SECTIE 1: Financiële analyse
  6 Onderwerpen
 5. Module 2: Marktpartijen
  2. Financiële dienstverlening en marktpartijen
 6. SECTIE 2: Juridische positie van de klant
  7 Onderwerpen
 7. 3. Financiële dienstverlening en producten
 8. SECTIE 3: Fiscale positie van de klant
  1 Onderwerp
 9. Module 3: Financiële producten
  4. Financiële dienstverlening en verzekeringsproducten
 10. SECTIE 1: Banken
  3 Onderwerpen
 11. 5. Regels in de financiële dienstverlening
 12. SECTIE 2: Verzekeraar
  4 Onderwerpen
 13. SECTIE 3: Pensioenfondsen
  1 Onderwerp
 14. SECTIE 4: Distributie
  3 Onderwerpen
 15. Module 4: Verzekeringsproducten
  SECTIE 1: Betalen
  4 Onderwerpen
 16. SECTIE 2: Sparen
  6 Onderwerpen
 17. SECTIE 3: Beleggen
  5 Onderwerpen
 18. SECTIE 4: Krediet: consumptief en hypothecair
  3 Onderwerpen
 19. Module 5: Regels in financiële dienstverlening
  SECTIE 5: Consumptief krediet
  4 Onderwerpen
 20. SECTIE 6: Hypothecair krediet
  8 Onderwerpen
 21. SECTIE 1: Verzekeren
  22 Onderwerpen
 22. SECTIE 2: Bezitsverzekeringen
  2 Onderwerpen
 23. SECTIE 3: Vermogensverzekeringen
  4 Onderwerpen
 24. Module 6: Vaardigheden
  SECTIE 4: Persoonsverzekeringen
  7 Onderwerpen
 25. SECTIE 1: Toezicht
  5 Onderwerpen
 26. SECTIE 2: Vergunning
  4 Onderwerpen
 27. SECTIE 3: Bescherming van de klant
  11 Onderwerpen
 28. SECTIE 4: Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
  1 Onderwerp
 29. SECTIE 5: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  1 Onderwerp
 30. Algemene vaardigheden
  10 Onderwerpen
 31. Competenties
  6 Onderwerpen
Les 1 van 31
In uitvoering

Voorwoord

Kennisweb 9 februari 2023

Financiële dienstverlening’ is een ruim begrip waaronder veel werkgebieden vallen. Voor iedereen die in de  financiële wereld werkzaam is, is het verkrijgen van inzicht in deze verschillende gebieden een nuttige aanvulling op  de dagelijkse praktijk. De module Wft Basis omvat de basisbeginselen van de financiële dienstverlening.  

Om te mogen adviseren in een ‘hogere’ beroepskwalificatie, zoals Consumptief krediet, Hypothecair krediet,  Inkomen, Schadeverzekeringen particulier, Schadeverzekeringen zakelijk, Pensioen en Vermogen, moet iedere  adviseur in het bezit zijn van een geldig diploma Wft Basis. Alleen voor de module Wft Zorgverzekeringen is dit  diploma niet verplicht. 

In deze samenvatting wordt ruim aandacht besteed aan de verschillende partijen op de markt van de financiële  dienstverlening. Hierbij komt de positie van de klant in de markt aan bod. Daarnaast wordt verder ingegaan op de  aanbieders van financiële producten en de verschillende distributiekanalen. Hierna worden de bancaire producten  behandeld. De aandachtsgebieden zijn betalen, sparen, beleggen, consumptief- en hypothecair krediet. 

Vervolgens wordt ingegaan op de verzekeringskant van de financiële dienstverlening. Er wordt besproken wat  verzekeren is en hoe een verzekering tot stand komt. Er worden verschillende verzekeringsproducten behandeld,  waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de particuliere- en zakelijke klant, maar ook tussen de schade- en  sommenverzekeringen. 

Tot slot wordt aandacht besteed aan de regels en procedures in de financiële dienstverlening. Hierbij komen integer  handelen, de identiteit, het toezicht op de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het toezicht op de financiële markt  aan bod.

Versie April 2022
Deze module is gebaseerd op de ontwikkelingen 2022. Het CDFD heeft deze ontwikkelingen op 19 januari 2022 gepubliceerd. De module is gebaseerd op de toetstermen zoals vastgelegd in de Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013. Deze regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2014. De laatste wijzigingen zijn per 1 april 2022.