logo

Wat is HACCP en hoe werkt het?

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het gaat hier om een systeem voor voedselveiligheid en kwaliteitscontrole dat bedrijven en organisaties in staat stelt om de gezondheid en veiligheid van de consument te waarborgen.

HACCP is een internationaal erkend systeem voor voedselveiligheid en kwaliteitscontrole dat is ontwikkeld in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het is ontworpen om bedrijven en organisaties te helpen bij het identificeren en beheersen van potentiële risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de consument, door het in kaart brengen van elke stap in het productieproces van voedsel.

Doel van dit artikel

Het doel van dit artikel is om uit te leggen wat HACCP is, hoe het werkt, waar het voor wordt gebruikt en de voordelen die het biedt. Het artikel zal ook in detail ingaan op de verschillende stappen in het HACCP-proces en hoe het kan worden geïmplementeerd in de voedselindustrie en andere sectoren.

Wat is HACCP?

HACCP staat zoals gezegd voor Hazard Analysis and Critical Control Points, wat betekent “analyse van gevaren en kritische controlepunten”. Het is een systeem voor voedselveiligheid en kwaliteitscontrole dat is ontwikkeld om de gezondheid en veiligheid van de consument te waarborgen door het identificeren en beheersen van potentiële risico’s in het productieproces van voedsel.

Geschiedenis van HACCP

Het HACCP-systeem werd ontwikkeld in de jaren ’60 door de NASA, in samenwerking met de Parma Universiteit, voor het gebruik in de ruimtevaartindustrie. Het doel was om de gezondheid en veiligheid van astronauten te waarborgen door een systeem in te stellen dat de productie en verwerking van hun voedsel in de ruimte kon controleren. Later werd het HACCP-systeem overgenomen door de voedselindustrie, waar het inmiddels een veelgebruikt systeem is voor de controle van de voedselveiligheid en kwaliteit.

Belangrijkste principes van HACCP

De belangrijkste principes van HACCP zijn:

 1. Analyse van gevaren: Dit houdt in het identificeren van potentiële risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de consument binnen elke stap in het productieproces van voedsel.
 2. Kritische controlepunten: Dit zijn belangrijke stappen in het productieproces waar controles plaats moeten vinden om de risico’s te beheersen.
 3. Continu monitoring: Dit houdt in het voortdurend monitoren en evalueren van het productieproces om ervoor te zorgen dat de voedselveiligheid en kwaliteit op peil blijft.
 4. Correctieve actie: Dit is het nemen van actie om eventuele problemen te corrigeren en de voedselveiligheid en kwaliteit te waarborgen.
 5. Documentatie en registratie: Het vastleggen van informatie over het productieproces, de controles en eventuele correctieve acties, om ervoor te zorgen dat het HACCP-systeem efficiënt functioneert en voortdurend verbeterd kan worden.

Hoe werkt HACCP?

Stappen in het HACCP-proces

Het HACCP-proces bestaat uit 7 stappen:

 1. Uitvoeren van een hazard analyse: Identificeren van potentiële risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de consument in elke stap van het productieproces.
 2. Bepalen van kritische controlepunten: Identificeren van belangrijke stappen in het productieproces waar controles plaats moeten vinden.
 3. Bepalen van criteria voor kritische controlepunten: Bepalen van specificaties en tolerantiën voor de controles bij de kritische controlepunten.
 4. Instellen van monitorende activiteiten: Instellen van regels en procedures voor het voortdurend monitoren van de kritische controlepunten.
 5. Instellen van correctieve acties: Instellen van regels en procedures voor het nemen van actie bij eventuele afwijkingen.
 6. Instellen van verificatieprocedures: Instellen van regels en procedures voor het verifiëren en evalueren van het HACCP-systeem.
 7. Instellen van procedures voor documentatie en registratie: Instellen van regels en procedures voor het vastleggen van informatie over het productieproces, de controles en eventuele correctieve acties.

Voordelen van HACCP

Het gebruik van HACCP biedt een aantal voordelen voor de voedselindustrie en andere sectoren, waaronder:

 1. Verbetering van de voedselveiligheid en kwaliteit: Het identificeren en beheersen van potentiële risico’s binnen het productieprocess zorgt voor een hogere voedselveiligheid en kwaliteit.
 2. Verhoogde consumenttevredenheid: Een efficiënt HACCP-systeem waarborgt de gezondheid en veiligheid van de consument, wat leidt tot een hogere tevredenheid en loyaliteit.
 3. Verhoogde marktwaardering: Een bedrijf dat een HACCP-systeem hanteert, heeft meer waarde op de markt en een betere reputatie bij de consument.
 4. Vermindering van de kans op productaansprakelijkheid: Het gebruik van HACCP vermindert de kans op productaansprakelijkheid en verhoogt de veiligheid van de consument.
 5. Verbetering van de bedrijfsprocessen: Het implementeren van HACCP zorgt voor een efficiënter productieproces en verbetering van de bedrijfsprocessen.

Het implementeren van HACCP

Het implementeren van een HACCP-systeem is een uitdaging en vereist een grondige analyse en planning. Hier zijn enkele stappen om het implementeren van HACCP te vereenvoudigen:

 1. Bepalen van het doel: Bepalen van het doel van het HACCP-systeem en het bepalen van de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de consument.
 2. Samenstelling van het HACCP-team: Samenstelling van een team van professionals met specifieke kennis en ervaring om het HACCP-systeem te ontwikkelen en te implementeren.
 3. Uitvoeren van een hazard analyse: Identificeren van potentiële risico’s en bepalen van kritische controlepunten.
 4. Opstellen van een HACCP-plan: Opstellen van een plan voor het voortdurend monitoren, evalueren en verbeteren van het HACCP-systeem.
 5. Implementatie van het HACCP-plan: Implementeren van het HACCP-plan en voortdurend monitoren en evalueren van het systeem.

Conclusie

HACCP is een belangrijk systeem voor de voedselveiligheid en kwaliteit. Het identificeert en beheert potentiële risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de consument binnen het productieproces van voedsel. Het implementeren van een HACCP-systeem vereist grondige analyse en planning, maar biedt uiteindelijk voordelen voor de voedselindustrie en de consument. Bedrijven die HACCP hanteren, tonen verantwoordelijkheid en toewijding aan de gezondheid en veiligheid van de consument en onderscheiden zich van andere bedrijven in de markt.

Het HACCP-systeem is verplicht voor veel landen en is ook een vereiste voor het verkrijgen van certificeringen en keurmerken, zoals ISO 22000 of BRC. Bedrijven die HACCP hanteren, kunnen zich verzekeren van de naleving van de wetgeving en krijgen de nodige steun en begeleiding van de overheid en andere betrokken partijen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat HACCP geen statische aangelegenheid is. Het is een continu proces van evaluatie en verbetering, en bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze regelmatig hun HACCP-systeem aanpassen en verbeteren om aan te blijven passen aan veranderende omstandigheden en regelgeving.

In samenvatting is HACCP een noodzakelijk en waardevol systeem voor de voedselindustrie. Het biedt vele voordelen voor bedrijven en consumenten, en het is belangrijk om het te implementeren en te onderhouden om de hoogste niveaus van voedselveiligheid en kwaliteit te waarborgen.

haccp cursus