wat is wft

Wat is Wft?

Wat is WFT?

De Wet op het financieel toezicht (Wft) eist dat banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, tussenpersonen, adviseurs en alle anderen die in de financiële dienstverlening actief zijn een Wft vergunning moeten hebben. Deze wet is bedoeld om de consument te beschermen. De Wft regelt ook aan welke eisen u moet voldoen voor een vergunning.

Dat zijn onder andere eisen op het terrein van vakbekwaamheid en zorgplicht. Het CDFD adviseert het ministerie van financiële zaken hieromtrent.

Wft vergunning

Om voor een Wft-vergunning in aanmerking te komen, moet de financiële dienstverlener over voldoende deskundigheid beschikken. In het Wft staan twee deskundigheidsnormen die op het volgende neer komen:

  • De financiële dienstverlener zorgt ervoor dat de personen die het dagelijks beleid voeren deskundig zijn als het gaat om de bedrijfsvoering;
  • De financiële dienstverlener zorgt voor de deskundigheid van zijn werknemers en andere personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening – klantcontact hebben. Om dit te doen beschikt een dusdanig aantal feitelijk leidinggevenden van de financiële dienstverlener over voldoende vakbekwaamheid.

WFT & PE examens

Om klanten te mogen adviseren dien je een WFT beroepskwalificatie te behalen. Deze kan je behalen als je minimaal je wft basis certificaat hebt behaald. Daarnaast dien je periodiek ook het permanente (PE) examen af te leggen. Op onze website kan je daarvoor gebruik maken van oefenexamens en samenvattingen.

WFT initieel oefenexamens

WFT PE oefenexamens