Geblokkeerde

onderwerpen

ToetsJekennis publiceert geen cursussen in sommige onderwerpgebieden, of publiceert mogelijk alleen onder bepaalde criteria. Onderwerpen kunnen worden uitgesloten vanwege bezorgdheid dat het als schadelijk of aanstootgevend wordt beschouwd voor studenten, of omdat het anderszins in strijd is met de waarden en de geest van ToetsJeKennis.

We raden je aan contact op te nemen met onze helpdesk voordat je een cursus over een van de onderstaande onderwerpen maakt, om er zeker van te zijn dat deze in aanmerking komt voor publicatie. Geef zoveel mogelijk details op.

Het is de verantwoordelijkheid van de trainer om ervoor te zorgen dat hun cursus de letter en de geest van het beleid volgt wanneer ze zich onderwerpen aan het kwaliteitscontroleproces. Hoewel helpdesk trainers begeleidt bij kleinere reparaties, is er geen uitgebreide hulp beschikbaar voor het bouwen of bijwerken van een cursus.

Beperkte onderwerpen

Seksualiteit

Seksueel expliciete inhoud of inhoud met impliciete seksuele activiteit is niet toegestaan. Inhoud over reproductieve gezondheid en intieme relaties mag geen expliciete of suggestieve inhoud bevatten.

Voorbeelden die niet zijn toegestaan:

 • Instructie over verleiding, seksuele technieken of optreden
 • Bespreking van seksspeeltjes

Voorbeelden die wel zijn toegestaan:

 • Cursussen veilige seks
 • Toestemming en communicatie

Daten en relaties

Inhoud over aantrekkingskracht, flirten, verkering, etc. is niet toegestaan. Alle andere cursussen over langdurige relaties moeten in overeenstemming zijn met alle beleidsregels van ToetsJeKennis, inclusief die met betrekking tot seksualiteit en discriminerend taalgebruik.

Voorbeelden die wel zijn toegestaan:

 • Huwelijksbegeleiding
 • Algemene discussies over intimiteit binnen een cursus waren gericht op het versterken van de algehele relatie

Voorbeelden die niet zijn toegestaan:

 • Stereotypering over genderrollen 

Wapen instructie

Inhoud die instructies geeft over het maken, hanteren of gebruiken van vuurwapens of luchtdrukwapens is niet toegestaan. Alle andere cursussen die wapeninstructie geven, moeten verder voldoen aan het gehele ToetsJeKennis beleid, inclusief geweld en lichamelijk letsel .

Geweld en lichamelijk letsel

Gevaarlijke activiteiten of gedragingen die de gezondheid kunnen schaden of letsel kunnen veroorzaken, mogen niet worden getoond. Verheerlijking of bevordering van geweld wordt niet getolereerd. 

Voorbeelden die niet zijn toegestaan:

 • Zelfverwonding
 • Drugsmisbruik
 • Ongezonde praktijken voor gewichtsbeheersing
 • Extreme carrosseriemodificatie
 • Gevechtscursussen die onevenredige agressie aanmoedigen

Voorbeelden die wel zijn toegestaan:

 • Vechtsport cursussen
 • Herstelprogramma’s voor middelenmisbruik

Dierenmishandeling

De behandeling van dieren zoals huisdieren, vee, wild enz. moet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van relevante dierenwelzijnsorganisaties.

Discriminerende taal of ideeën

Inhoud of gedrag dat discriminerende attitudes bevordert op basis van een groepskenmerk zoals ras, religie, nationaliteit, handicap, genderidentiteit, geslacht of seksuele geaardheid, wordt op het platform niet getolereerd.

Illegale of onethische activiteiten

De inhoud moet in overeenstemming zijn met alle toepasselijke nationale wetgeving. Activiteiten die in veel rechtsgebieden illegaal zijn, kunnen ook worden verboden, zelfs als ze zijn toegestaan in het land waar de uploader woont.

Voorbeelden die niet zijn toegestaan:

 • Cursussen over cannabisgebruik
 • Aanwijzingen voor het kraken van softwaretoegang
 • Instructie in doxxing of andere vormen van intimidatie

Voorbeelden die zijn toegestaan:

 • Instructies voor het vinden van kortingsbonnen of cheatcodes

Verkeerde informatie en misleidende inhoud 

Instructies die opzettelijk misleidend zijn of ideeën promoten die in strijd zijn met de consensus in wetenschappelijke, medische of academische gemeenschappen, mogen niet worden geplaatst.

Voorbeelden die niet zijn toegestaan:

 • Vaccin aarzeling
 • Fringe theorieën

Gevoelige of anderszins ongepaste onderwerpen of taal

Als een wereldwijd leerplatform met leerlingen variërend van informele hobbyisten tot professionele zakelijke klanten, moeten we rekening houden met veel gevoeligheden bij het evalueren van inhoud. 

We kijken niet alleen naar het soort onderwerp dat aan de orde is, maar ook naar hoe die onderwerpen worden gepresenteerd. Zorg er bij het geven van instructie over een gevoelig onderwerp voor dat alle bijbehorende cursusmaterialen dat onderwerp met zorg behandelen. Vermijd taal en beelden die opruiend, aanstootgevend of anderszins ongevoelig zijn.

Inhoud voor jongeren

ToetsJeKennis is op dit moment niet opgezet om minderjarige leerlingen te ondersteunen. Personen die minderjarig zijn mogen de services niet gebruiken. Personen jonger dan 18 jaar maar ouder dan de toegestane leeftijd mogen de services alleen gebruiken als een ouder of voogd hun account opent, eventuele inschrijvingen afhandelt en hun accountgebruik beheert. 

Zorg er daarom voor dat elk onderwerp dat op jonge studenten is gericht, duidelijk op de markt wordt gebracht voor ouders en voogden die toezicht zullen houden op hun leerproces. 

Hoe misbruik te melden

We behouden ons het recht voor om deze lijst op elk moment aan te vullen en te wijzigen. Als je een onderwerp ziet waarvan je denkt dat het niet op het platform zou moeten staan, dien je het ter beoordeling in door deze trainer via het contact formulier te melden.