logo
Generic filters
Search in title
Filter by Categories
trainingen
ongecategoriseerd

Auteursrechtklacht indienen

Meldingen van vermeende inbreuk op of schendingen van wettelijke rechten moeten afkomstig zijn van de eigenaar van het auteursrecht of iemand die gemachtigd is om namens hen te rapporteren (bijv. advocaat, agent). Als je niet de eigenaar van het auteursrecht of hun gemachtigde vertegenwoordiger bent, kunnen we jouw melding niet verwerken. Als je van mening bent dat een cursus of training op ons platform inbreuk maakt op iemands auteursrechten, verwijs hem/haar dan naar ons Intellectueel eigendomsbeleid.

Houd er rekening mee dat we je naam, je e-mailadres en de aard van jouw rapport, plus de naam van de auteursrechteigenaar (als je hun vertegenwoordiger bent) zullen delen met de trainer die de gerapporteerde trainingen heeft gepost. De trainer kan contact met je opnemen op basis van de door jou verstrekte gegevens. Mogelijk wil je om deze reden een geldig algemeen zakelijk of professioneel e-mailadres opgeven.

We kunnen je rechtstreeks e-mailen over jouw auteursrechtclaim als er aanvullende informatie nodig is of om updates te verstrekken. Zorg ervoor dat je een e-mailadres opgeeft waarop we je kunnen bereiken en dat je regelmatig controleert.

ToetsJeKennis is een technologieplatform waarmee iedereen educatieve cursussen kan maken en delen. We hosten meer dan 1.000 cursussen op onze website. We beoordelen en bewerken de aangeboden trainingen niet en zijn niet in een positie om de wettigheid van de desbetreffende inhoud te bepalen. Het is echter belangrijk voor ons dat alle ToetsJeKennis-trainers de intellectuele eigendomsrechten van anderen respecteren.

Als je te goeder trouw meent dat een trainer inbreuk maakt op een auteursrecht dat jouw eigendom is of een organisatie die jij vertegenwoordigt, kan je het onderstaande formulier gebruiken om ons een officiële klacht te sturen. Als je meer informatie wilt, bekijk dan ons Intellectueel eigendomsbeleid.

Wanneer we een gevalideerde auteursrechtklacht ontvangen, is ons beleid om de gerapporteerde training te verwijderen en, in bepaalde omstandigheden, om al het materiaal te verwijderen dat is geplaatst door “inbreukmakers” of om het account van een overtreder te beëindigen.

Het onderstaande formulier is speciaal voor het indienen van auteursrecht gerelateerde klachten. Houd er rekening mee dat het indienen van een melding van inbreuk op intellectueel eigendom een ernstige zaak is. Wees ervan bewust dat als je misleidende of frauduleuze meldingen van inbreuk indient, je daarmee het risico op juridische gevolgen kunt verwachten.

Als je een claim op een handelsmerk inbreuk wilt indienen, bijvoorbeeld voor ongeoorloofd gebruik van jouw logo, volg dan de instructies hier.

Als je een frauduleus account wilt melden dat zich voordoet als jou, stuur dan een e-mail via ons contactformulier.

Voer uw wettelijke volledige naam in.
Als u deze klacht indient namens een organisatie, vermeld dan de naam van de organisatie en uw titel bij die organisatie.
Van de rechtmatig eigenaar van het handelsmerk
Houd er rekening mee dat alleen eigenaren van inhoud of hun vertegenwoordigers (agent of advocaat) inbreuk op het auteursrecht kunnen melden onder ons Intellectueel eigendomsbeleid.
Geef een URL op als uw inhoud online beschikbaar is. Als het niet online staat, beschrijf het werk dan in detail of voeg een geautoriseerde kopie toe. Als u meerdere werken rapporteert, voer dan URL's in, gescheiden door komma's.
Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 5 bestanden uploaden.
Waaruit blijkt dat u de rechtmatig eigenaar bent van de werk(en).
Geef details over waar uw originele auteursrechtelijk beschermde werk voorkomt in de ToetsJeKennis-training die je rapporteert (bijvoorbeeld "training naam", "training beschrijving en titel", "alinea 1").