logo
Generic filters
Search in title
Filter by Categories
trainingen
ongecategoriseerd

SVH Sociale Hygiëne

Deze SVH Sociale Hygiëne toetsen bevatten 400 examenvragen die je nodig hebt voor een perfecte voorbereiding op het examen. Deze examens sluiten naadloos aan op de toetstermen van 19 mei 2023.

ToetsJeKennis · 1 juni 2023

Wat is SVH Sociale Hygiëne?

Bedrijven of organisaties(denk bijvoorbeeld aan een sportclub) die alcohol schenken en/of verkopen, dienen volgens de Drank- en Horecawet aan de eis SVH Sociale Hygiëne te voldoen. Deze eis geldt niet alleen voor de bedrijfsleider of de eigenaar/beheerder. Tijdens openingsuren moet er namelijk altijd minimaal één persoon in het bedrijf aanwezig zijn, die de Verklaring Sociale Hygiëne heeft. Dus ook als de bedrijfsleider, eigenaar/beheerder niet aanwezig zijn moet er iemand aanwezig zijn die in het bezit is van het SVH Diploma en die de beschikking heeft over deze informatie!

Voor wie is Sociale hygiene?

Het SVH Sociale Hygiëne examen is bedoeld voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers in de horeca. De SVH Verklaring Sociale Hygiëne heb je nodig om te voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in de Drank- en Horecawet. Het doel van de stichting SVH sociale hygiëne is om werknemers in de horeca hun beroep op een verantwoordelijk wijze uit te laten voeren.

Het SVH examen is een theorie-examen. Je hoeft geen praktijk examen af te leggen. Het examen bestaat uit veertig vragen. Alle vragen in deze sociale hygiene oefentoets zijn meerkeuze vragen. Wanneer je het examen in het Nederlands maakt, krijg je hiervoor in totaal veertig minuten de tijd. De vragen van het examen gaan over diverse onderwerpen. Alcohol, drugs en gokken komen aan bod. Maar ook gastvrijheid, horeca wet- en regelgeving, sociaal-hygiënisch beleid en arbeidsomstandigheden worden behandeld.

Ook slijters hebben een SVH Verklaring Sociale Hygiëne nodig. Zij maken een apart examen met vragen die speciaal op hun beroep gericht zijn.

TIP : Twijfel je nog of je er al klaar voor bent? Met de Sociale hygiene cursus samen met onze oefenexamens heb je de meest ideale training ter voorbereiding op je examen. De cursus behandeld de onderdelen die ook daadwerkelijk aan bod komen tijdens je examen.

Inhoud

Het SVH Sociale Hygiëne examen behandelt een breed scala aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan verantwoorde alcohol- en tabaksverstrekking, veiligheid en gastvrijheid in de horeca en evenementenbranche. Hieronder volgt een overzicht van de inhoud van een typisch SVH Sociale Hygiëne examen:

 1. Wet- en Regelgeving:
  • Kennis van de Drank- en Horecawet en de Opiumwet, inclusief leeftijdsgrenzen en verboden.
  • Begrip van de regels voor alcoholverstrekking en -verkoop, inclusief sluitingstijden.
  • Inzicht in de rol van de gemeente en de vergunningsvoorwaarden.
 2. Sociale Vaardigheden:
  • Omgaan met lastige klanten en conflictsituaties.
  • Communicatieve vaardigheden om gasten op een respectvolle manier te benaderen.
  • Herkennen van signalen van overmatig alcohol- of drugsgebruik bij gasten.
 3. Alcohol- en Drugsvoorlichting:
  • Kennis van de effecten van alcohol en drugs op de gezondheid en veiligheid.
  • Het verstrekken van duidelijke informatie aan gasten over de gevolgen van overmatig gebruik.
 4. Hygiëne en Veiligheid:
  • Begrip van hygiënische praktijken en voedselveiligheid.
  • Bewustzijn van veiligheidsmaatregelen en brandpreventie.
 5. Inrichting en Inrichtingsbeleid:
  • Inzicht in de fysieke inrichting van een horecagelegenheid en hoe deze de veiligheid en gastvrijheid beïnvloedt.
  • Het opstellen van een beleid voor verantwoorde verstrekking van alcohol en tabak.
 6. Preventie en Interventie:
  • Herkennen van signalen van overmatig alcohol- of drugsgebruik bij gasten en hoe hierop te reageren.
  • De rol van de sociale hygiënist bij het voorkomen van dronkenschap en ongewenst gedrag.
 7. Juridische Aspecten:
  • Begrip van aansprakelijkheid en strafrechtelijke consequenties in het geval van overtredingen.
  • De rol van de horecaondernemer bij het voorkomen van dronkenschap en overlast.

Op het svh examen kan je meerkeuzevragen, situatievragen, casestudy’s en open vragen verwachten. Het doel is om te beoordelen of de kandidaat voldoende kennis en begrip heeft van de genoemde onderwerpen om verantwoordelijkheid te dragen bij het verstrekken van alcohol en tabak en het creëren van een veilige en gastvrije omgeving.

SVH Slaaggrens

De SVH slaaggrens voor het sociale hygiene examen is vastgesteld op 72%. Dit betekent dat een kandidaat niet meer dan 11 vragen fout mag beantwoorden van de 40 vragen. Deze grens is vastgesteld om ervoor te zorgen dat de kandidaat een solide begrip heeft van de relevante wet- en regelgeving, veiligheidsaspecten en verantwoorde verstrekking van alcohol en tabak. Het is belangrijk voor de kandidaat om voldoende voorbereiding en studie te doen om dit niveau te bereiken en zo te voldoen aan de vereiste standaarden van verantwoorde bediening en hygiëne in de horeca en evenementenbranche.

In het sociaal hygiene examen kan je maximaal 40 punten behalen. Om te slagen moet je dus 29 punten behalen.

Wat kan je na het behalen van het SVH Sociale Hygiene diploma?

Na het behalen van het Sociale Hygiëne diploma openen zich diverse mogelijkheden binnen de horeca en evenementenbranche. Dit diploma toont aan dat je beschikt over de vereiste kennis en vaardigheden om verantwoordelijkheid te dragen voor de verstrekking van alcohol en tabak, en om een veilige en gastvrije omgeving te creëren. Hier zijn enkele van de carrièremogelijkheden en voordelen die je kunt verwachten na het behalen van het Sociale Hygiëne diploma:

 1. Horecaondernemer of -manager: Met een Sociale Hygiëne diploma ben je goed voorbereid om een horecaonderneming te starten of te beheren. Je begrijpt de wet- en regelgeving, kunt verantwoordelijke verstrekking waarborgen en creëert een veilige omgeving voor gasten.
 2. Barmedewerker of ober: Werknemers met een Sociale Hygiëne diploma hebben een streepje voor bij sollicitaties voor banen in de horeca. Werkgevers hechten waarde aan medewerkers die de veiligheids- en verantwoordelijkheidsaspecten begrijpen.
 3. Evenementencoördinator: Als je betrokken bent bij de organisatie van evenementen, helpt het Sociale Hygiëne diploma je bij het waarborgen van verantwoorde alcohol- en tabaksverstrekking en veiligheid tijdens het evenement.
 4. Horeca-inspecteur: Sommige gemeenten of instanties houden toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Met een Sociale Hygiëne diploma kun je mogelijk in aanmerking komen voor een rol als horeca-inspecteur.
 5. Doorstroommogelijkheden: Het Sociale Hygiëne diploma kan dienen als een basis voor verdere opleidingen of specialisaties binnen de horeca, zoals horecamanagement, evenementenmanagement of voedselveiligheid.
 6. Betere loopbaankansen: Het bezitten van een Sociale Hygiëne diploma kan je loopbaankansen vergroten, omdat veel werkgevers dit diploma beschouwen als een waardevolle aanvulling op je cv.
 7. Verantwoorde bediening: Bovenal kun je met een Sociale Hygiëne diploma bijdragen aan verantwoorde en veilige bediening van alcohol en tabak. Dit draagt niet alleen bij aan de wet- en regelgeving, maar ook aan het welzijn van gasten en medewerkers.

Kortom, het Sociale Hygiëne diploma opent de deur naar diverse carrièremogelijkheden en biedt de nodige kennis en vaardigheden om een positieve bijdrage te leveren aan de horeca- en evenementenindustrie.

Doel

Het doel van SVH Sociale Hygiëne is het waarborgen van verantwoorde alcohol- en tabaksverstrekking en het creëren van een veilige en gastvrije omgeving binnen de horeca en evenementenbranche. Het programma richt zich op het voorbereiden van professionals om op een verantwoorde en ethische manier om te gaan met het verstrekken van alcohol en tabak aan gasten. Dit omvat het begrijpen van de relevante wet- en regelgeving, het herkennen van signalen van overmatig gebruik, het omgaan met lastige situaties en het verstrekken van voorlichting over alcohol en drugs.

Het doel van SVH Sociale Hygiëne is dan ook:

 1. Veiligheid en Welzijn: Het zorgen voor een veilige omgeving waarin zowel gasten als medewerkers worden beschermd tegen risico’s en ongewenst gedrag.
 2. Verantwoorde Verstrekking: Het waarborgen van verantwoorde en legale verstrekking van alcohol en tabak, met inachtneming van de leeftijdsgrenzen en andere wettelijke vereisten.
 3. Preventie van Overmatig Gebruik: Het voorkomen van overmatig alcohol- en drugsgebruik door het herkennen van signalen en het op gepaste wijze ingrijpen om problematisch gedrag te verminderen.
 4. Gastvrijheid: Het bevorderen van een gastvrije en respectvolle sfeer waarin gasten op een positieve manier worden benaderd.
 5. Kennis en Bewustzijn: Het vergroten van de kennis en bewustwording van professionals in de horeca en evenementenbranche over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik en de juridische aspecten van de verstrekking.

Door het behalen van het Sociale Hygiëne diploma kunnen individuen effectief bijdragen aan de veiligheid, gezondheid en tevredenheid van gasten, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verstrekking van alcohol en tabak.

FAQ

Wat is sociale hygiene?

Wanneer heb ik het sociale hygiene diploma nodig?

Sociale hygiene: Hoe lang geldig?

Is het Sociale Hygiëne (SVH) hetzelfde als de cursus hygienecode HACCP?

Sociale hygiene examen tips?

SVH Sociale Hygiene examen tips!

Je kunt je optimaal voorbereiden op het examen door de volgende tips toe te passen:

 • Bereid je lessen en het examen goed voor
 • Zorg dat je goede, actuele proefexamens maakt
 • Maak gebruik van de samenvattingen
 • Blijf veel en regelmatig oefenen

Het goed voorbereiden van de lessen helpt om een voldoende te scoren bij het examen. Als je weet wat er gaat komen, zal de te behandelen stof beter door jou worden begrepen en gaat er geen kostbare lestijd verloren. Wil je meer informatie over het Sociale Hygiene examen?

Met de sociale hygiene oefentoetsen krijg je een reëel beeld van het examen. Dit neemt niet alleen stress weg, maar kan er ook voor zorgen dat jij met meer vertrouwen het examen ingaat. Zorg dat je veel en vaak blijft oefenen. Na verloop van tijd zal je vernemen dat je de antwoorden steeds sneller weet. Dit is een teken dat je de leerstof echt goed onder de knie begint te krijgen.

Over de trainer

ToetsJeKennis

32 Trainingen

Nog niet gestart
€19,95

Training Includes

 • 1 Les
 • 11 Toetsen
 • Training Certificate