logo
Generic filters
Search in title
Filter by Categories
trainingen
ongecategoriseerd

WFT Consumptief Krediet 2024/2025

5 WFT Consumptief Krediet examens met 155 officiële CDFD examenvragen. Volgens de toetstermen van 1 april 2024. Start direct!

Kennisweb · 5 april 2024

Voor wie is WFT Consumptief krediet bedoeld?

WFT Consumptief Krediet is bedoeld voor financieel professionals die streven naar het behalen van het beroepskwalificatie diploma Adviseur Consumptief Krediet en behoefte hebben aan aanvullend studiemateriaal.

Klik hier als je op zoek bent naar PE Consumptief Krediet oefenexamens.

Als je goed voorbereid bent, zal je de stof van het WFT Consumptief Krediet beter begrijpen en zal er geen kostbare lestijd verloren gaan. Voor meer informatie over het de lesstof, raadpleeg de website van het CDFD. Het maken van toetsen van je kennis en het bestuderen van samenvattingen kan je helpen om een realistisch beeld van het eindexamen te krijgen. Blijf oefenen en je zult merken dat je de antwoorden steeds sneller weet, wat aangeeft dat je de leerstof goed beheerst.

TIP: Twijfel je nog of je er al klaar voor bent of zoek je een opleiding wft consumptief krediet? We hebben een perfecte samenvatting inclusief 5 oefenexamens en is de meest ideale training ter voorbereiding op je examen.

Hoe ziet WFT consumptief krediet eruit

Bij het examen wft consumptief krediet zijn in totaal 47 punten te behalen en bestaat uit 31 vragen, waarbij er vragen worden gesteld uit de volgende categorieën:

 • Kennis en Begrip: 15 vragen en 1 punt per juist antwoord dus 15 punten te behalen
 • Professioneel Gedrag: 1 vraag en 2 punten per juist antwoord dus 2 punten te behalen
 • Vaardigheden en Competenties: 15 vragen en 2 punten per juist antwoord dus 30 punten te behalen.

Als je 68% of meer van de vragen goed hebt beantwoord, ben je geslaagd. Het onderdeel Vaardigheden en Competenties levert de meeste punten op. Bij de voorbereiding is het goed om hier zoveel mogelijk aandacht aan te besteden.

De vragen van het onderdeel Kennis en Begrip toetsen jouw feitenkennis, theoretische kennis en jouw inzicht in informatie. Zowel de vragen als antwoorden zijn in dit onderdeel kort.
Bij de vragen over het onderdeel Professioneel Gedrag worden meerdere dilemma’s geschetst, die betrekking hebben op:

Bij de vragen over het onderdeel Professioneel Gedrag worden meerdere dilemma’s geschetst, die betrekking hebben op:

 • Serviceverlening en de daarbij behorende kosten
 • Het afhandelen van klantvragen
 • Onwettelijke of onwenselijke situaties
 • Bevoegdheden

Omdat het hier gaat om situaties die jij als adviseur tegen kunt komen in je werk, worden deze vragen vormgegeven in voorbeeldsituaties. Voor deze vragen zal je meer tijd nodig hebben, maar het aantal vragen ligt daarentegen lager.

Bij het onderdeel Vaardigheden en Competenties komen vragen aan bod over de competenties en vaardigheden die jij als financieel adviseur nodig hebt om je werk goed uit te kunnen voeren.
Hier wordt getoetst of jij de opgedane kennis weet toe te passen, problemen kunt oplossen, maar er wordt ook getoetst op welke manier jij informatie verzamelt of situaties beoordeelt.

In dit onderdeel komt onder andere het volgende aan bod:

 • Het opstellen van een advies
 • Het maken van een berekening
 • Het stellen van vragen

Je zult hier klantscenario’s tegenkomen die zijn gebaseerd op realistische documenten uit de praktijk van financieel advies, zoals aanvraagformulieren en offertes. Het doornemen van diverse bijlagen en casusscenario’s vergt eveneens de nodige tijdsinvestering.

Het examen

Als je deelneemt aan het examen worden jou op de examenlocatie de benodigde hulpmiddelen ter beschikking gesteld. Het is niet toegestaan om je eigen spullen mee te nemen naar het examen. Er zit geen limiet aan het aantal keren dat je het examen kunt maken.De opleiding wordt gegeven op MBO niveau en voor het volgen worden geen voorwaarden aan vooropleiding gesteld. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zal de uitslag binnen 48 gemaakt via e-mail aan jou bekendmaken.

Je hoort of je geslaagd of gezakt bent, maar je krijgt ook het cijfer medegedeeld.
Ben je geslaagd, dan zal DUO het certificaat binnen 3 maanden na het examen opsturen naar de opleidingsinstantie, die het daarna naar jou zal opsturen.
Heb je het examen niet gehaald en wil je weten wat er fout ging tijdens het examen?
Als je een cijfer hoger dan een 4 hebt behaald, kun je onder bepaalde voorwaarde inzage krijgen bij DUO.
Onder toezicht kun je dan gedurende 20 minuten de foutieve antwoorden inzien en ook zien wat het juiste antwoord had moeten zijn.
Is jouw cijfer lager dan een 4, dan wordt verondersteld dat je de leerstof onvoldoende beheerst en is inzage niet mogelijk.

Omdat de wet- en regelgeving steeds verandert, is het van groot belang dat je goed op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in jouw werkveld.
Het is een onmogelijke opgave om de examens voortdurend aan te passen.
Om die reden wordt de volgende regel aangehouden: doe je examen voor 1 april, dan is het examen samengesteld op basis van de wet- en regelgeving, zoals die van toepassing was in het jaar voor je het examen doet. Als je geslaagd bent, blijft jouw certificaat onbeperkt geldig.

Een goede aanvulling is de examentraining Wft consumptief krediet. Deze vergroot samen met de Wft consumptief krediet samenvatting en de wft consumptief krediet oefenexamens jouw kans om te slagen voor het examen. Niet alleen doorloop je hiermee de belangrijkste examenonderdelen en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.

Volgens het CDFD was het slagingspercentage in 2023 slechts 56,4%. Ter verduidelijking: dat zijn er nog geen  6 van de 10! Een goede voorbereiding is daarom zeer belangrijk.

In de afgelopen jaren behaalden onze gebruikers een zeer hoog slagingspercentage met onze oefenvragen (98%) en scoren we een 8 als beoordeling.

Welke modules nodig

Voor WFT Consumptief krediet heb je de volgende onderliggende modules nodig:

WFT basis (initieel)
WFT consumptief krediet (initieel)

Als je de Beroepskwalificatie wilt onderhouden, dan dien je het volgende examen te doen;

PE Consumptief krediet

Consumptief krediet betekenis

Als je meer wilt weten over het WFT Consumptief Krediet examen, kun je terecht op de website van het CDFD. Door regelmatig te oefenen zul je merken dat je steeds sneller de antwoorden weet, wat aangeeft dat je de leerstof goed beheerst.

FAQ

Zijn dit de echte WFT Consumptief Krediet examenvragen voor 2024/2025?

Hoeveel vragen zitten er in het WFT consumptief krediet examen?

Is WFT Consumptief krediet vervallen?

Is WFT consumptief krediet moeilijk?

Wat is WFT consumptief krediet?

WFT Consumptief Krediet Examen tips!

Je kunt je optimaal voorbereiden op het examen door de volgende tips toe te passen:

 • Studiemateriaal: Zorg ervoor dat je beschikt over actueel studiemateriaal. De financiële wet- en regelgeving kan veranderen, dus het is belangrijk om de meest recente informatie te hebben.
 • Planning: Begin ruim van tevoren met leren en stel een studieschema op. Hiermee voorkom je dat je op het laatste moment moet ‘crammen’.
 • Samenvattingen: Maak tijdens het leren samenvattingen van de belangrijkste onderwerpen. Dit helpt je om de stof beter te begrijpen en te onthouden.
 • Oefenexamens: Maak veel oefenexamens om vertrouwd te raken met het type vragen dat je kunt verwachten en om je kennis te toetsen.
 • Neem de tijd: Lees tijdens het examen elke vraag zorgvuldig door. Het is belangrijk dat je de vraag goed begrijpt voordat je antwoordt.
 • Casusvragen: Bij casusvragen is het belangrijk om eerst de situatieschets goed door te lezen en te begrijpen voordat je de vragen beantwoordt.
 • Markeer twijfelvragen: Als je een digitaal examen doet, is er vaak een mogelijkheid om vragen te markeren. Als je twijfelt over een antwoord, markeer de vraag dan en ga verder met de volgende. Je kunt dan later terugkomen op gemarkeerde vragen.
 • Diepgang: Focus niet alleen op het uit je hoofd leren van feiten, maar probeer ook echt te begrijpen waar het over gaat. Dit helpt je om de vragen beter te beantwoorden, vooral als ze gaan over het toepassen van kennis.
 • Actualiteit: Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de financiële sector. Dit kan je helpen bij vragen die betrekking hebben op recente gebeurtenissen of veranderingen.
 • Wil je meer informatie over het WFT Consumptief Krediet examen kijk dan op de website van het CDFD.

Het goed voorbereiden van de lessen helpt om de les goed te kunnen volgen. Als je weet wat er gaat komen, zal de te behandelen stof beter door jou worden begrepen en gaat er geen kostbare lestijd verloren. Wil je meer informatie over het WFT Consumptief Krediet examen kijk dan op de website van het CDFD.

Met de proefexamens en de samenvattingen krijg je een reëel beeld van het examen. Dit neemt niet alleen stress weg, maar kan er ook voor zorgen dat jij met meer vertrouwen het examen ingaat. Zorg dat je veel en vaak blijft oefenen. Na verloop van tijd zal je vernemen dat je de antwoorden steeds sneller weet. Dit is een teken dat je de leerstof echt goed onder de knie begint te krijgen.

Over de trainer

Kennisweb

59 Trainingen

Nog niet gestart
€29,95

Training Includes

 • 1 Les
 • 6 Toetsen