WFT Consumptief krediet

WFT Consumptief Krediet

De module Wft consumptief krediet is opgebouwd uit de examens Basis en Consumptief Krediet. Bij het behalen van beide examens ontvang je het beroepskwalificatiediploma voor Adviseur Consumptief Krediet.

Voor het uitbrengen van advies op beide gebieden volstaat het sinds 1 april 2019 als je de beroepskwalificatie voor Adviseur Hypothecair krediet hebt gehaald.

Wft Consumptief Krediet examen

Het is wettelijk bepaald dat een Wft-examen moet zijn vormgegeven met eind- en toetstermen. Het Wft consumptief krediet examen kan uitsluitend digitaal worden afgenomen via de Centrale Examenbank Wft.

Voor het examen heb je 190 minuten de tijd.
Bij het examen kun je vragen verwachten uit de volgende drie categorieën:

Bij het examen zijn in totaal 62 punten te behalen. Het gehele examen bestaat uit 32 vragen gesteld, waarbij er vragen worden gesteld uit de volgende categorieën:

Kennis en Begrip: 15 vragen en 1 punt per juist antwoord dus 15 punten te behalen
Professioneel Gedrag: 2 vragen en 2 punten per juist antwoord dus 4 punten te behalen
Vaardigheden en Competenties: 15 vragen en 2 punten per juist antwoord dus 30 punten te behalen.

Als je 68% of meer van de vragen goed hebt beantwoord, ben je geslaagd voor het examen. Het onderdeel Vaardigheden en Competenties levert de meeste punten op bij het examen. Bij de voorbereiding is het goed om hier zoveel mogelijk aandacht aan te besteden.

De vragen van het onderdeel Kennis en Begrip toetsen jouw feitenkennis, theoretische kennis en jouw inzicht in informatie. Zowel de vragen als antwoorden zijn in dit onderdeel kort.
Bij de vragen over het onderdeel Professioneel Gedrag worden meerdere dilemma’s geschetst, die betrekking hebben op:

Bij de vragen over het onderdeel Professioneel Gedrag worden meerdere dilemma’s geschetst, die betrekking hebben op:

Omdat het hier gaat om situaties die jij als adviseur tegen kunt komen in je werk, worden deze vragen vormgegeven in voorbeeldsituaties. Voor deze vragen zal je meer tijd nodig hebben, maar het aantal vragen ligt daarentegen lager.

Bij het onderdeel Vaardigheden en Competenties komen vragen aan bod over de competenties en vaardigheden die jij als financieel adviseur nodig hebt om je werk goed uit te kunnen voeren.
Hier wordt getoetst of jij de opgedane kennis weet toe te passen, problemen kunt oplossen, maar er wordt ook getoetst op welke manier jij informatie verzamelt of situaties beoordeelt.

In dit onderdeel komt onder andere het volgende aan bod:

Tijdens het examen worden vragen gesteld die duidelijk moeten maken of jij kunt omgaan met klachten, of je een adviesgesprek kunt plannen, een slechtnieuwsgesprek kunt voeren en dergelijke.
In dit onderdeel krijg je situatieteksten voorgeschoteld, waarin een klantsituatie wordt geschreven. Er wordt gebruikgemaakt van documenten, afkomstig uit de adviespraktijk. Hierbij kun je denken aan aanvraagformulieren en offertes. Ook dit onderdeel vraagt de nodige tijd, aangezien je meerdere bijlages en casusteksten moet lezen.

Het examen

Als je deelneemt aan het examen worden jou op de examenlocatie de benodigde hulpmiddelen ter beschikking gesteld.
Het is niet toegestaan om je eigen spullen mee te nemen naar het examen.
Er zit geen limiet aan het aantal keren dat je het examen kunt maken.
De opleiding wordt gegeven op MBO niveau en voor het volgen worden geen voorwaarden aan vooropleiding gesteld.
 
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zal de uitslag binnen 48 gemaakt via e-mail aan jou bekendmaken.

Je hoort of je geslaagd of gezakt bent, maar je krijgt ook het cijfer medegedeeld.
Ben je geslaagd, dan zal DUO het certificaat binnen 3 maanden na het examen opsturen naar de opleidingsinstantie, die het daarna naar jou zal opsturen.
Heb je het examen niet gehaald en wil je weten wat er fout ging tijdens het examen?
Als je een cijfer hoger dan een 4 hebt behaald, kun je onder bepaalde voorwaarde inzage krijgen bij DUO.
Onder toezicht kun je dan gedurende 20 minuten de foutieve antwoorden inzien en ook zien wat het juiste antwoord had moeten zijn.
Is jouw cijfer lager dan een 4, dan wordt verondersteld dat je de leerstof onvoldoende beheerst en is inzage niet mogelijk.

Omdat de wet- en regelgeving steeds verandert, is het van groot belang dat je goed op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in jouw werkveld.
Het is een onmogelijke opgave om de examens voortdurend aan te passen.
Om die reden wordt de volgende regel aangehouden: doe je examen voor 1 april, dan is het examen samengesteld op basis van de wet- en regelgeving, zoals die van toepassing was in het jaar voor je het examen doet. Als je geslaagd bent, blijft jouw certificaat onbeperkt geldig.

Examentraining WFT Consumptief Krediet

Een goede aanvulling is de examentraining Wft consumptief krediet. Deze vergroot samen met de Wft consumptief krediet samenvatting en het Wft consumptief krediet oefenexamen jouw kans om te slagen voor het examen. Niet alleen doorloop je hiermee de belangrijkste examenonderdelen en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen, maar je krijgt ook tips met betrekking tot het examen.

Om met zoveel mogelijk vertrouwen het examen in te gaan, is het goed om de volgende tips toe te passen:

WFT Consumptief Krediet Samenvatting

De Wft consumptief krediet samenvatting is een handig hulpmiddel als je bezig bent met het voorbereiden op het examen.

De samenvatting is kwalitatief van hoogwaardig niveau, doordat het door professionals opgesteld is. Hierdoor kun je erop vertrouwen dat het de essentiële leerstof bevat.

WFT Consumptief Krediet tips

WFT Consumptief Krediet Studiebelasting

Aan voorbereiding dien je rekening te houden met 30-40 uur aan tijdsbesteding.
De snelheid waarmee jij de te leren stof begrijpt, is van invloed op de totale studiebelasting.

Veel gestelde vragen

Jazeker! Onze examenvragen zijn aangepast aan de toetstermen die gelden vanaf 1 april 2020. Na 1 april 2021 hebben we uiteraard examenvragen die aansluiten op de nieuwe toetstermen die gelden vanaf 1 april 2021.

In principe is wft consumptief krediet niet moeilijk, maar dat hangt uiteraard af van je voorbereiding. Volgens het CDFD slaagden in de periode april 2020 tot december 2020 slechts 55,1% van alle examen kandidaten. In de afgelopen jaren behalen onze gebruikers een zeer hoog slagingspercentage (98%) en scoren we een dikke 8 als beoordeling.

Het WFT consumptief krediet examen is voor onbepaalde tijd geldig. 

WFT consumptief krediet is een onderdeel van de opleiding tot Financieel adviseur maar geeft geen recht op adviesbevoegdheid. 

Ben je op zoek naar tips om je slaagkansen te verhogen, dan hebben we hier een aantal bewezen tips voor je:
1) maak gebruik van goede oefenexamens
2) herhaling is de truc
3) maak gebruik van samenvattingen die gericht zijn op het examen. Hiermee vergroot je je slaagkansen tot wel 98%