logo
Generic filters
Search in title
Filter by Categories
trainingen
ongecategoriseerd

Notice & Take down

Internet maakt het mogelijk voor iedereen om content te publiceren. Aangezien er geen autoriteit is die hier controle op uitvoert, is het onmogelijk om te controleren wat iemand publiceert. Om deze reden bestaat de gedragscode Notice & takedown. Zo kunnen online dienstverleners optreden wanneer iemand een auteursrecht klacht indienen.

Als je een claim voor auteurrecht inbreuk wilt indienen, bijvoorbeeld voor ongeoorloofd gebruik van jouw lesmateriaal, volg dan de instructies hier.

Om dit verzoek in behandeling te kunnen nemen moet je verzoek aan een aantal eisen voldoen;

  1. Het moet een beschrijving bevatten van het materiaal waarvan jij van mening bent dat het inbreuk maakt;
  2. het moet een link bevatten naar de pagina op onze website waar je het materiaal hebt aangetroffen;
  3. het moet een verklaring bevatten waarom jij van mening bent dat het inbreuk maakt op jouw materiaal;
  4. het moet contact informatie bevatten zodat wij contact met je kunnen opnemen waaronder je naam, telefoonnummer en e-mailadres;
  5. het moet ondersteunend bewijs bevatten waaruit blijkt dat jij de rechtmatige eigenaar bent (of degene namens wie jij handelt)
  6. het moet door jou, of de rechtmatig eigenaar ondertekent zijn.

Waarom vraagt ToetsJeKennis meer informatie over een takedown & notice verzoek?

Copyright claims en Notice & takedowns zijn formele en juridische verzoeken. Het is daarom belangrijk dat alle benodigde informatie word aangeleverd. Indien dat niet het geval is willen we graag contact met je kunnen opnemen.

Moet ik bij elk verzoek mijn informatie opnieuw aanleveren?

Elke claim word afzonderlijk behandeld en heeft een eigen dossiernummer. Om een claim zo goed mogelijk te kunnen afhandelen en zodoende alle aspecten van de auteurswet op een juiste manier te verwerken, dient alle informatie compleet te zijn. Het is daarom noodzakelijk om telkens jouw informatie opnieuw volledig te vermelden.

Wat moet je doen als je een claim ontvangt?

Ingediende claims worden altijd via ToetsJeKennis ingedient. Als iemand dus een claim tegen jouw gebruikte materiaal indient, handelen wij dit voor je af. Als de claim terecht is word het materiaal per direct verwijderd. Eventuele claims van derden, en de daarmee gemoeide kosten zullen in dat geval op jou worden verhaalt. Zorg er dus voor dat je uitsluitend je eigen materiaal gebruikt.

Iemand doet zich als mij voor

Als je een frauduleus account wilt melden dat zich voordoet als jou, stuur dan een e-mail via ons contactformulier.