logo

HACCP Certificaat

haccp certificaat

In dit artikel bespreken we alles wat u moet weten over het HACCP certificaat, de voordelen ervan en hoe u dit certificaat kunt behalen voor uw bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie.

Wat is het HACCP certificaat?

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het HACCP certificaat is een internationale standaard voor voedselveiligheid die bedrijven helpt bij het identificeren, evalueren en beheersen van risico’s op het gebied van voedselveiligheid.

De zeven principes van HACCP

 1. Gevarenanalyse: Identificeer alle mogelijke gevaren die zich kunnen voordoen in de voedselproductie.
 2. Kritische controlepunten (CCP’s): Bepaal de stappen in het proces waar de risico’s kunnen worden geëlimineerd of verminderd tot een acceptabel niveau.
 3. Kritische grenzen: Stel grenzen vast voor elk CCP om te waarborgen dat gevaren onder controle blijven.
 4. Monitoring: Houd toezicht op de CCP’s om er zeker van te zijn dat ze binnen de vastgestelde grenzen blijven.
 5. Correctieve maatregelen: Neem actie als de monitoring aangeeft dat een CCP niet onder controle is.
 6. Verificatie: Controleer regelmatig of het HACCP-systeem effectief werkt.
 7. Documentatie: Houd nauwkeurige gegevens bij van het HACCP-systeem en de resultaten van de monitoring.

Waarom is een HACCP certificaat belangrijk?

Het HACCP certificaat is van cruciaal belang voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, omdat het helpt om:

 • De voedselveiligheid en -kwaliteit te waarborgen
 • Het risico op voedselvergiftiging te verminderen
 • Aan de wettelijke eisen te voldoen
 • Het vertrouwen van klanten en leveranciers te vergroten
 • Een concurrentievoordeel te behalen op de markt

Hoe behaalt u een HACCP certificaat?

Volg de onderstaande stappen om een HACCP certificaat te behalen:

 1. Implementeer een HACCP-systeem: Ontwikkel en implementeer een HACCP-systeem op basis van de zeven HACCP-principes.
 2. Train uw medewerkers: Zorg ervoor dat alle medewerkers die betrokken zijn bij de voedselproductie getraind zijn in de HACCP-principes en -praktijken.
 3. Onderhoud en verbeter het systeem: Voer regelmatig interne audits uit om de effectiviteit van het systeem te evalueren en verbeteringen door te voeren.
 4. Externe audit: Laat een externe audit uitvoeren door een erkende certificeringsinstantie om te verifiëren dat uw HACCP-systeem aan de eisen voldoet.
 5. Certificering: Als u aan alle eisen voldoet, ontvangt u het HACCP-certificaat van de certificeringsinstantie. Het certificaat is doorgaans drie jaar geldig, waarna een hercertificering vereist is.

Kosten van een HACCP-certificaat

De kosten van het behalen en onderhouden van een HACCP-certificaat variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw bedrijf. Factoren die van invloed zijn op de kosten zijn onder andere:

 • Implementatiekosten (ontwikkeling van het HACCP-plan en het opzetten van procedures)
 • Trainingskosten voor medewerkers
 • Kosten van interne audits en externe certificeringsaudits

Neem contact op met een erkende certificeringsinstantie voor een gedetailleerde offerte op basis van uw specifieke situatie.

Veelvoorkomende valkuilen bij het implementeren van een HACCP-systeem

Het implementeren van een HACCP-systeem kan uitdagend zijn. Hier zijn enkele veelvoorkomende valkuilen om te vermijden:

 • Onvoldoende betrokkenheid van het management
 • Ontbreken van duidelijke verantwoordelijkheden en rollen
 • Gebrek aan middelen (tijd, budget, personeel) voor de implementatie en het onderhoud van het systeem
 • Onvoldoende opleiding en bewustwording bij medewerkers
 • Gebrekkige communicatie tussen verschillende afdelingen

Zorg ervoor dat u voldoende aandacht besteedt aan deze aspecten om een succesvol HACCP-systeem te implementeren en te onderhouden.

Een HACCP-certificaat is essentieel voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie om de voedselveiligheid te waarborgen, het vertrouwen van klanten en leveranciers te vergroten en aan wettelijke eisen te voldoen. Door een HACCP-systeem te implementeren op basis van de zeven principes, uw medewerkers te trainen en regelmatig audits uit te voeren, kunt u een HACCP-certificaat behalen en uw bedrijf naar een hoger niveau tillen op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit.

vaarbewijs 1 cbr
CBR Vaarbewijs 1

Het CBR Vaarbewijs 1 is het eerste niveau van het Nederlandse vaarbewijs dat je

VCA training
Wat is VCA Basis?

Uitleg over wat VCA-certificering is en waarom het belangrijk is Veiligheid, gezondheid en milieu