logo
Generic filters
Search in title
Filter by Categories
trainingen
ongecategoriseerd

Het belang van Wft Basis voor verzekeringsadviseurs

verzekeringsadviseurs

Als verzekeringsadviseur is het essentieel om voldoende kennis te hebben van de Wft Basis. De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt de verplichtingen voor professionals die werkzaam zijn in de financiële sector. Door de Wft Basis te behalen, toon je aan dat je voldoet aan deze verplichtingen en dat je in staat bent om klanten adequaat te adviseren.

De Wft Basis opleiding is gericht op de basisbeginselen van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en beleggen. Tijdens de opleiding leer je onder andere over de verschillende verzekeringsproducten, de verplichtingen van een verzekeringsadviseur en de manier waarop je klanten moet informeren. Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat waarmee je aantoont dat je voldoet aan de Wft Basis eisen.

Het behalen van de Wft Basis is niet alleen verplicht, maar ook in je eigen belang. Het toont aan dat je voldoende kennis hebt en dat je klanten kunt adviseren op een professionele manier. Hierdoor vergroot je je kansen op het verkrijgen van nieuwe klanten en het behouden van bestaande klanten.

Daarnaast zijn er ook regels waaraan verzekeringsadviseurs zich moeten houden. Zo moet een adviseur de klant informeren over de verplichtingen van de verzekeraar en moet hij of zij de klant adviseren over de geschikte verzekering. Als adviseur moet je ook een verantwoordingsplicht hebben en beschikken over voldoende kennis.

Als verzekeringsadviseur is het dus van groot belang om de Wft Basis te behalen. Hiermee toon je aan dat je professioneel en deskundig bent en dat je klanten adequaat kunt adviseren. Bovendien zorgt het ervoor dat je aan de regels voldoet en dat je verantwoordelijkheid neemt voor je adviezen.

Wilt u zich voorbereiden voor de Wft basis examen, dan kunt u een opleiding of cursus volgen bij verschillende organisaties. Zo zijn er tal van opleidingen en cursussen beschikbaar waarmee u zich kunt voorbereiden op het examen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een opleiding of cursus bij een opleidingsinstituut, maar ook bij een verzekeraar of tussenpersoon. Zo bent u optimaal voorbereid om het examen af te leggen en kunt u zich met een gerust hart richten op uw werk als verzekeringsadviseur.

Wat is een wft basis certificaat?

Een Wft Basis certificaat is een officieel document dat aantoont dat iemand voldoet aan de verplichtingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor professionals die werkzaam zijn in de financiële sector. Dit certificaat wordt uitgereikt na het succesvol afleggen van een Wft Basis examen of een Wft Basis opleiding.

Het certificaat geeft aan dat de houder de basisbeginselen van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en beleggen begrijpt en dat hij of zij voldoet aan de verplichtingen die de Wft stelt aan verzekeringsadviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs en andere professionals in de financiële sector. Deze verplichtingen zijn onder andere: de verplichting om de klant adequaat te informeren, de verantwoordingsplicht en de verplichting om voldoende kennis te hebben.

Het Wft Basis certificaat is geldig voor een onbepaalde periode. Wel moet u regelmatig pe certificaten halenworden vernieuwd door middel van bijscholingscursussen of het afleggen van een herhalingsexamen. Dit zorgt ervoor dat de houder van het certificaat zijn of haar kennis up-to-date houdt en aan de verplichtingen van de Wft blijft voldoen.

Wat zijn de wft basis regels

De Wft basis regels zijn vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en gelden voor professionals die werkzaam zijn in de financiële sector. Deze regels zijn bedoeld om te zorgen dat deze professionals hun werk op een professionele en verantwoorde manier uitvoeren en om de belangen van de consument te beschermen.

Enkele belangrijke Wft basis regels zijn:

 1. Informatieplicht: Verzekeringsadviseurs moeten de klant informeren over de verplichtingen van de verzekeraar en moeten hen adviseren over de geschikte verzekering.
 2. Verantwoordingsplicht: Verzekeringsadviseurs moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun adviezen en moeten kunnen aantonen dat hun advies in het belang was van de klant.
 3. Kennisvereiste: Verzekeringsadviseurs moeten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om hun werk naar behoren uit te kunnen voeren.
 4. Bijscholingsplicht: Verzekeringsadviseurs moeten regelmatig bijscholingscursussen volgen om hun kennis up-to-date te houden en aan de verplichtingen van de Wft te blijven voldoen.
 5. Certificering: Verzekeringsadviseurs moeten in het bezit zijn van een geldig Wft Basis certificaat.
 6. Klachtenregeling: Verzekeringsadviseurs moeten beschikken over een klachtenregeling waarmee klachten op een adequate wijze kunnen worden afgehandeld.
 7. Meldingsplicht: Verzekeringsadviseurs moeten melding maken van overtredingen van de Wft basis regels aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De regels zijn bedoeld om te zorgen dat verzekeringsadviseurs hun werk op een professionele en verantwoorde manier uitvoeren en om de belangen van de consument te beschermen. Het is van groot belang om deze regels na te leven om te voorkomen dat er overtredingen plaatsvinden en om de reputatie van de professionele te beschermen.

Verplichtingen

De Wft basis verplichtingen zijn ook vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en gelden dus ook voor professionals die werkzaam zijn in de financiële sector. Het is van groot belang om deze verplichtingen na te leven om te voorkomen dat er overtredingen plaatsvinden en om de reputatie van de professionals te beschermen. Daarnaast wordt de consument beschermd tegen onjuiste of onvolledige informatie, en is de adviseur verplicht om in het belang van de klant te handelen.

Verzekeringen

De Wft basis verzekeringen zijn verzekeringen waarvoor verzekeringsadviseurs verplicht zijn om een Wft basis certificaat te hebben. Deze verzekeringen zijn onder andere:

 1. Schadeverzekeringen: Dit zijn verzekeringen die dekking bieden voor schade aan een eigendom of letsel aan een persoon. Voorbeelden hiervan zijn auto- en inboedelverzekeringen.
 2. Levensverzekeringen: Dit zijn verzekeringen die dekking bieden voor het geval de verzekerde overlijdt. Voorbeelden hiervan zijn overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen.
 3. Inkomensverzekeringen: Dit zijn verzekeringen die dekking bieden voor het geval de verzekerde niet meer in staat is om te werken. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en werkloosheidsverzekeringen.
 4. Pensioenverzekeringen: Dit zijn verzekeringen die dekking bieden voor het geval de verzekerde met pensioen gaat. Voorbeelden hiervan zijn pensioenverzekeringen en lijfrenteverzekeringen.
 5. Hypotheekverzekeringen: Dit zijn verzekeringen die dekking bieden voor de verplichtingen van de hypotheek. Voorbeelden hiervan zijn hypotheekrente-verzekeringen en werkloosheids-hypotheekverzekeringen.

Door een certificaat te hebben, toont een verzekeringsadviseur aan dat hij of zij voldoet aan de verplichtingen van de Wft en dat hij of zij voldoende kennis heeft van deze verzekeringen. Dit is belangrijk om te zorgen dat de adviseur de klanten adequaat kan adviseren en dat de belangen van de consument worden beschermd.

Hoe ziet het wft basis examen eruit?

Het Wft Basis examen is een multiple choice examen dat wordt afgenomen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het examen bestaat uit meerdere vragen die betrekking hebben op de basisbeginselen van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en beleggen. De vragen zijn gericht op het testen van de kennis en vaardigheden van de deelnemer.

Het examen duurt ongeveer 2 uur en de deelnemer moet minimaal 68% van de vragen goed beantwoorden om te slagen. De vragen zijn gebaseerd op de leerstof die behandeld is tijdens een Wft Basis opleiding.

Het examen kan online afgelegd worden of op een locatie bij een opleider of een examenlocatie van de AFM. De deelnemer ontvangt direct na afloop van het examen de uitslag en indien de deelnemer geslaagd is, ontvangt hij/zij een certificaat dat geldig is voor een bepaalde periode.

Veel gestelde vragen

Wat is het doel van het Wft Basis examen?

Hoe vaak moet ik het Wft Basis examen afleggen?

Wat zijn de verplichtingen die ik moet naleven als ik een Wft Basis certificaat heb?

Wat zijn de verplichtingen die ik moet naleven als ik werk als tussenpersoon?

Nog niet gestart
wft basis examens
1 Les

WFT Basis 2024/2025

5 WFT basis oefenexamens met 205 examenvragen. Toetstermen 1 april 2024

BEKIJKEN

Nog niet gestart
wft consumptief krediet examen
1 Les

WFT Consumptief Krediet 2024/2025

5 oefenexamens met alle 155 examenvragen. CDFD Toetstermen 1 april 2024

BEKIJKEN

Nog niet gestart
wft hypothecair krediet examens
1 Les

WFT Hypothecair Krediet 2024/2025

5 WFT Hypothecair Krediet oefenexamens met 185 examenvragen. Toetstermen 1 april 2024.

BEKIJKEN

Nog niet gestart
wft inkomen examen
1 Les

WFT Inkomen 2024/2025

5 WFT Inkomen oefenexamens met 220 examenvragen. Toetstermen 1 april 2024.

BEKIJKEN

Nog niet gestart
wft pensioen examens
1 Les

WFT Pensioen 2024/2025

5 WFT Pensioen oefenexamens met 240 examenvragen. Toetstermen 1 april 2024

BEKIJKEN

Nog niet gestart
wft schade particulier examens
1 Les

WFT Schade Particulier 2024/2025

5 WFT Schade Particulier Examens met 240 examenvragen. Toetstermen 1 april 2024

BEKIJKEN

Nog niet gestart
wft schade zakelijk
1 Les

WFT Schade Zakelijk 2024/2025

5 WFT Schade Zakelijk Examens met 275 examenvragen. Toetstermen 1 april 2024

BEKIJKEN

Nog niet gestart
wft vermogen examens
1 Les

WFT Vermogen 2024/2025

5 WFT vermogen oefenexamens met 230 examenvragen. Toetstermen 1 april 2024

BEKIJKEN

Nog niet gestart
wft zorg examens
1 Les

WFT Zorg 2024/2025

5 WFT zorg oefenexamens met 165 examenvragen. Toetstermen 1 april 2024

BEKIJKEN