Les 1 van 0
In uitvoering

Reikwijdte Wwft

Kennisweb 12 april 2022

Instellingen zijn verplicht bepaalde werkzaamheden te verrichten ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De eerste verplichting is het verrichten van “cliëntenonderzoek”.