logo
Les 1 van 0
In uitvoering

Inleiding

Rene 28 april 2021

In het dagelijks leven is risico – de kans op schade of verlies – alom aanwezig. Sommige risico’s zijn niet erg groot, doordat de kans op de gebeurtenis heel klein is of de gebeurtenis geen enorme (financiële) gevolgen heeft. Andere gebeurtenissen kunnen wél veel invloed hebben op het leven van een mens en voor deze risico’s kan een verzekering uitkomst bieden.

Verzekeringen kunnen worden verdeeld in levensverzekeringen en schadeverzekeringen. In deze opleiding worden de verzekeringen uit deze laatste categorie behandeld. Deze opleiding is een vervolg op de Wft Basismodule, waarin de basisbeginselen van financiële dienstverlening zijn uiteengezet.

Het is allereerst noodzakelijk om algemene kennis van verzekeren te hebben. Wat een verzekering precies is en hoe een verzekeringsovereenkomst tot stand komt, is in de Wft Basismodule al behandeld; volledigheidshalve komt dit aan het begin van deze opleiding – kort – aan de orde.

In hoofdstuk drie tot en met zeven komen de verschillende schadeverzekeringen voor particulieren aan bod.

In hoofdstuk acht worden de vaardigheden behandeld die nodig zijn voor het geven van een goed advies.
Professioneel gedrag is daarvan een onderdeel.

Versie 17.0 april 2021
Deze module is gebaseerd op de ontwikkelingen tot 2021. Het CDFD heeft deze ontwikkelingen op 15 januari 2021 gepubliceerd. De module is gebaseerd op de toetstermen zoals vastgelegd in de Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013. Deze regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2014. De laatste wijzigingen zijn per april 2021.