Les 1 van 0
In uitvoering

Inleiding

Kennisweb 2 april 2021

Financiële ruimte is belangrijk. Het is nodig om te leven, eventueel een gezin te onderhouden, een hypotheek af te lossen of een studie te bekostigen. Mensen leven steeds langer en hebben dan ook langer geld nodig.

Het hebben of opbouwen van vermogen is dan ook voor de meeste mensen geen overbodige luxe. Een spaarrekening is handig voor onvoorziene situaties. Voor de grotere doelen wordt vaak gebruik gemaakt van andere manieren om vermogen te vergaren. Bijvoorbeeld met levensverzekeringen, of met beleggen.

De basiskennis over deze onderwerpen vindt u in de Wft Basis-module. De Wft Vermogen-module gaat dieper in op de materie van levensverzekeringen en beleggen.

Levensverzekeringen kunnen op verschillende manieren worden ingezet in het vermogensplaatje van de consument. Voor het opbouwen van vermogen, en ook voor het afdekken van het overlijdensrisico. Overlijden kan immers een grote invloed hebben op de financiële situatie van de nabestaanden. Zeker als de overledene kostwinner was.

Wie vermogen wil opbouwen anders dan met een verzekering, is aangewezen op sparen of beleggen. En al roepen veel mensen dat ze niets met beleggen te maken willen hebben, in werkelijkheid hebben de meesten wel met beleggen te maken. Pensioenfondsen beleggen immers ook, en bij veel hypotheekconstructies is een beleggingsverzekering afgesloten om te zijner tijd de schuld mee af te lossen.

In de Wft Vermogen-module komen we veel verschillende onderwerpen tegen. Eerst een aantal algemene zaken die belangrijk zijn bij het geven van vermogensadvies: wetten en regels, belastingen, huwelijks en erfrecht. Daarna komt de inhoud van levensverzekeringen aan bod: vormen en techniek van levensverzekeringen, specifieke fiscaliteit, de drie pijlers van toekomstvoorzieningen. Dan kijken we naar de aspecten van vermogensopbouw in zakelijke zin, om vervolgens de inhoud van diverse beleggingsonderwerpen te behandelen. Tot slot worden adviesvaardigheden en gedrag van de adviseur behandeld.

Met de diploma’s van de Wft Basis en Wft Vermogen-module op zak ben je gecertificeerd om het vak van Wft Adviseur Vermogen uit te oefenen. Je kunt je klanten een goed opgebouwd advies geven over het realiseren van hun wensen en doelen.

Versie 10.0 april 2021
Deze module is gebaseerd op de ontwikkelingen 2020. De module is gebaseerd op de toetstermen zoals vastgelegd in de Regeling van de Minister van Financiën die per 1 april 2021 gelden.