Les 1 van 0
In uitvoering

De ketenbepaling met betrekking tot tijdelijk personeel

Kennisweb 12 april 2022

Een tijdelijk contract gaat automatisch over in een vast contract als een werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als een werknemer langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad. Tenzij er in de cao andere regels staan.

Een werknemer krijgt automatisch een vast contract als hij langer dan 3 jaar lang meerdere tijdelijke contracten heeft gekregen bij dezelfde werkgever. Of voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers. (Bijvoorbeeld als de werknemer eerst via een uitzendbureau en later rechtstreeks bij de werkgever in dienst komt als uitzendkracht werkt.

Er mag maximaal 6 maanden tussen de contracten zitten (de tussenpoos). Voor tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar gedaan kan worden mag er maximaal 3 maanden tussen de contracten zitten. Dit moet wel zijn opgenomen in de cao.

De bepalingen in de cao gaan voor de wettelijke regeling. 

Voorbeeld uit cao

Een werknemer mag maximaal 6 opvolgende tijdelijke contracten krijgen. Tijdelijke contracten zijn mogelijk over een periode van maximaal 4 jaar.

Ketenbepaling en AOW

De AOW-gerechtigde mag op basis van maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar werken. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een vast contract.