logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Voordelen gedaagde

Kennisweb 12 april 2022

Voor de gedaagde partij kan WAMCA voordelen hebben. Zo kunnen alle schadeclaims in één keer worden behandeld en heeft de gedaagde partij maar één belangenorganisatie tegen wie ze in verweer gaan. Bij een collectieve actie is de schadevergoeding op voorhand niet lager of hoger. Ook zegt dit niets over de duur van de procedure.

Een collectieve actie kan alleen aanhangig worden gemaakt als er voldoende nauwe band bestaat met de Nederlandse rechtssfeer. Als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan wordt voldaan aan de nauwe band:

  1. De meeste personen namens wie de collectieve schadevordering wordt ingediend (de ‘class’) zijn inwoners van Nederland; of
  2. De gedaagde is gevestigd in Nederland; of
  3. De gebeurtenissen waarop de collectieve actie gebaseerd is, hebben plaatsvonden in Nederland.