logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Uitbreiding regeling ouderschapsverlof

Kennisweb 12 april 2022

De regeling voor ouderschapsverlof wordt per 2 augustus 2022 uitgebreid. Ouders kunnen dan (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Nu is ouderschapsverlof in principe nog onbetaald. Opname van de rest van het ouderschapsverlof van 17 weken is nog steeds mogelijk totdat het kind 8 jaar wordt. Dit verlof is onbetaald.

Medewerkers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. Deze 9 weken betaald verlof moet de medewerker in het eerste levensjaar van zijn kind opnemen. De verlofuitkering bedraagt 50% van het gemaximeerd dagloon van de medewerker. Het percentage van 50% wordt – zeer waarschijnlijk -, nog voor inwerkingtreding op 2/8/2022, verhoogd naar 70%.