logo
Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

Bezwaar tegen opname in het register

Kennisweb 12 april 2022

Indien betrokkene bezwaar bij het bestuur van de betreffende instelling maakt tegen opname in het register dient dit bezwaar binnen een maand na ontvangst beoordeeld te worden of opname op basis van een belangenafweging gerechtvaardigd is. Wanneer het bezwaar gerechtvaardigd is wordt de opname verwijderd. Betrokkene dient ook te worden gewezen op de klachtenregeling. Wanneer de klacht onvoldoende resultaat heeft geresulteerd kan betrokkene zich wenden tot: de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

indien het geschil betrekking heeft op de zorgverzekering dan wel ziektekostenverzekering de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)