logo

Financiële Instellingen hebben jaren geleden al een afdeling Veiligheidszaken ingericht of een fraudecoördinator aangesteld, waar alle incidenten die zich voordoen binnen de organisatie moeten worden gemeld en vastgelegd in een zogeheten Incidentenregister.

De gegevens die zijn vastgelegd in het Incidentenregister kunnen worden uitgewisseld ten behoeve van onderzoek naar Incidenten. Daarnaast worden in het aan het eigen Incidentenregister gekoppelde Extern Verwijzingsregister door de Financiële Instelling de Verwijzingsgegevens vastgelegd die op basis van een hit – no hit raadpleegbaar zijn voor andere Financiële Instellingen.

Het is geen centrale database waarin gezocht kan worden naar details over incidenten. Bij iedere vraag moeten de instellingen afwegen of het noodzakelijk is om de gegevens te verstrekken of te ontvangen.