logo
Terug naar Training

PE Schade Zakelijk Samenvatting

0% Voltooid
0/0 Stappen
 1. Inleiding
  1 Toets
 2. Aangepaste Handreiking voor Beveiligingsmaatregelen Buitenterreinen
  3 Onderwerpen
 3. CLNI
  6 Onderwerpen
 4. Elektrische fiets en AVB
  4 Onderwerpen
 5. Gevolgen Brexit
 6. Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken
 7. Nieuwe Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid en pentest
  2 Onderwerpen
 8. Registratie en kentekenplicht tractoren en landbouwwerktuigen
  2 Onderwerpen
 9. Uitbreiding dienstverlening Stichting Salvage
 10. Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA)
  1 Onderwerp
 11. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
  8 Onderwerpen
 12. Zonnepanelen
  5 Onderwerpen
Les 1 van 12
In uitvoering

Inleiding

Kennisweb 20 maart 2023

Ieder jaar selecteert de minister van Financiën bepaalde ’toetstermen’. Je aanstaand PE-examen is gebaseerd op deze selectie van genummerde toetstermen. Overigens zijn vrijwel alle toetstermen ook onderdeel van de alomvattende database met toetstermen, waarop ook je eerste Wft-examen was gebaseerd. De toetstermen zullen je dan ook, als het goed is, bekend voorkomen.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert de minister bij het kiezen van de toetstermen. In dat advies identificeert CDFD bepaalde ‘ontwikkelingen’ (titel, ontwikkeling, toelichting en bronvermelding) die nopen tot aanpassing van eind- en toetstermen en van de examenbank.

De minister heeft een concept van zijn vernieuwde Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft voorgelegd ter consultatie. Daarop ontving hij twee niet-openbare reacties. Naar aanleiding daarvan zijn extra toetstermen toegevoegd aan de definitieve regeling.

De leerstof die hierna volgt is gebaseerd op enerzijds de door de minister vastgestelde ‘eind- en toetstermen’ en anderzijds op de door CDFD geïdentificeerde ‘ontwikkelingen’. Je treft beide hierna steeds integraal aan.