Terug naar Training

PE Pensioen Samenvatting

0% Voltooid
0/0 Stappen
 1. Inleiding
  1 Toets
 2. Adequate pensioenregeling voor Payrollmedewerkers
  8 Onderwerpen
 3. Collectieve waardeoverdracht protocol en leidraad AFM
  1 Onderwerp
 4. Eenmalige mogelijkheid aanpassing uitkeringsperiode ingegane oudedagsverplichting
 5. Handreiking (CAP) inhaal en inkoop van pensioen
  3 Onderwerpen
 6. Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer
 7. Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord
  9 Onderwerpen
 8. Hoogte loongerelateerde uitkering voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag
  1 Onderwerp
 9. Scenariobedragen, scenariosets en rekenmethodes
  4 Onderwerpen
 10. Verzamelbesluiten pensioenen
  5 Onderwerpen
 11. Verzamelwet pensioenen
  5 Onderwerpen
 12. Waardebepaling afstorten pensioenrechten na echtscheiding
  6 Onderwerpen
Les 1 van 12
In uitvoering

Inleiding

Kennisweb 5 februari 2023
Ieder jaar selecteert de minister van Financiën bepaalde ‘toetstermen’. Je aanstaand PE-examen is gebaseerd op deze selectie van genummerde toetstermen. Overigens zijn vrijwel alle toetstermen ook onderdeel van de alomvattende database met toetstermen, waarop ook je eerste Wft-examen was gebaseerd. De toetstermen zullen je dan ook, als het goed is, bekend voorkomen.
Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert de minister bij het kiezen van de toetstermen. In dat advies identificeert CDFD bepaalde ‘ontwikkelingen’ (titel, ontwikkeling, toelichting en bronvermelding) die nopen tot aanpassing van eind- en toetstermen en van de examenbank.
De minister heeft een concept van zijn vernieuwde Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft voorgelegd ter consultatie. Daarop ontving hij twee niet-openbare reacties. Naar aanleiding daarvan zijn extra toetstermen toegevoegd aan de definitieve regeling.
De leerstof die hierna volgt is gebaseerd op enerzijds de door de minister vastgestelde ‘eind- en toetstermen’ en anderzijds op de door CDFD geïdentificeerde ‘ontwikkelingen’. Je treft beide hierna steeds integraal aan.