logo
Terug naar Training

PE Vermogen Samenvatting

0% Voltooid
0/0 Stappen
 1. Inleiding
  1 Toets
 2. Gevolgen kanker voor verzekering
 3. Herziening partneralimentatie
  1 Onderwerp
 4. Verhuur tuinhuis
 5. Inkomstenbelasting box 1
 6. UPO
 7. Mijnwaardeoverdracht.nl
 8. Waardeoverdracht pensioenaanspraken
 9. Nationaal Regime
  6 Onderwerpen
 10. Oudedagsverplichting van de directeur- grootaandeelhouder
  2 Onderwerpen
 11. Grenzen Wft-advisering
 12. Overbruggingslijfrenten en -pensioenen in relatie tot Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd
 13. Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)
  3 Onderwerpen
 14. Scenariobedragen in pensioenoverzichten
  2 Onderwerpen
 15. Verhoging tarief inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en aanpassingen vennootschapsbelasting
 16. Verzamelbesluit Lijfrenten
  3 Onderwerpen
 17. Voortzetting overgangsrecht hybride lijfrenten
  4 Onderwerpen
 18. Wet arbeidsmarkt in balans
  1 Onderwerp
 19. Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
  4 Onderwerpen
Les 1 van 19
In uitvoering

Inleiding

Kennisweb 20 maart 2023

Ieder jaar selecteert de minister van Financiën bepaalde ’toetstermen’. Je aanstaand PE-examen is gebaseerd op deze selectie van genummerde toetstermen. Overigens zijn vrijwel alle toetstermen ook onderdeel van de alomvattende database met toetstermen, waarop ook je eerste Wft-examen was gebaseerd. De toetstermen zullen je dan ook, als het goed is, bekend voorkomen.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert de minister bij het kiezen van de toetstermen. In dat advies identificeert CDFD bepaalde ‘ontwikkelingen’ (titel, ontwikkeling, toelichting en bronvermelding) die nopen tot aanpassing van eind- en toetstermen en van de examenbank.

De minister heeft een concept van zijn vernieuwde Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft voorgelegd ter consultatie. Daarop ontving hij twee niet-openbare reacties. Naar aanleiding daarvan zijn extra toetstermen toegevoegd aan de definitieve regeling.