fbpx
logo
Generic filters
Search in title
Filter by Categories
trainingen
ongecategoriseerd
Terug naar Training

PE zorg samenvatting

0% Voltooid
0/0 Steps
 1. Inleiding
  1 Toets
 2. Actualisatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars
  10 Onderwerpen
 3. Akte van cessie
 4. Gevolgen kanker voor verzekering
 5. Gebruik machtiging ten behoeve van een behandeling
 6. Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)
  1 Onderwerp
 7. Invloed op beleid zorgverzekeraar
 8. Kifid
 9. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  6 Onderwerpen
 10. Schuldhulpverlening
  7 Onderwerpen
 11. Single Digital Gateway
  1 Onderwerp
 12. Stichting Tuchtraad Verzekeraars X
 13. Stijging AOW-leeftijd X
 14. UBO-register X
  3 Onderwerpen
 15. Verbetering wanbetalersmaatregelen
  4 Onderwerpen
 16. Verdrag sociale zekerheid tussen Nederland en Marokko
 17. Vergoeding van ongecontracteerde zorg bij restitutieverzekeringen
 18. Verlaging maximale collectiviteitskorting
  1 Onderwerp
 19. Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA)
  1 Onderwerp
 20. Wijzigingen in de dekking van de zorgverzekering (pakketadvies)
  20 Onderwerpen
 21. Zorgprestatiemodel
Les 1 van 21
In uitvoering

Inleiding

Kennisweb 29 november 2023

Ieder jaar selecteert de minister van Financiën bepaalde ’toetstermen’. Je aanstaand PE-examen is gebaseerd op deze selectie van genummerde toetstermen. Overigens zijn vrijwel alle toetstermen ook onderdeel van de alomvattende database met toetstermen, waarop ook je eerste Wft-examen was gebaseerd. De toetstermen zullen je dan ook, als het goed is, bekend voorkomen.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert de minister bij het kiezen van de toetstermen. In dat advies identificeert CDFD bepaalde ‘ontwikkelingen’ (titel, ontwikkeling, toelichting en bronvermelding) die nopen tot aanpassing van eind- en toetstermen en van de examenbank.

De minister heeft een concept van zijn vernieuwde Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft voorgelegd ter consultatie. Daarop ontving hij twee niet-openbare reacties. Naar aanleiding daarvan zijn extra toetstermen toegevoegd aan de definitieve regeling.

De leerstof die hierna volgt is gebaseerd op enerzijds de door de minister vastgestelde ‘eind- en toetstermen’ en anderzijds op de door CDFD geïdentificeerde ‘ontwikkelingen’. Je treft beide hierna steeds integraal aan.