Les 1 van10
In uitvoering

Inleiding

Rien 2 april 2021

In het dagelijks leven is risico – de kans op schade of verlies – alom aanwezig. Sommige risico’s zijn niet erg groot, doordat de kans op de gebeurtenis heel klein is of de gebeurtenis geen enorme (financiële) gevolgen heeft. Andere gebeurtenissen kunnen wel veel invloed hebben op het leven van een mens en voor deze risico’s kan een verzekering uitkomst bieden.

Verzekeringen kunnen worden verdeeld in levensverzekeringen en schadeverzekeringen. In deze opleiding worden de verzekeringen uit deze laatste categorie behandeld. Deze opleiding is een vervolg op de Wft Basismodule, waarin de basisbeginselen van financiële dienstverlening uiteen zijn gezet.

Het is allereerst noodzakelijk om algemene kennis van verzekeren te hebben. Wat een verzekering precies is en hoe een verzekeringsovereenkomst tot stand komt is in de Wft Basismodule al behandeld, maar komt aan het begin van deze opleiding – kort – aan de orde.

In hoofdstuk drie tot en met acht komen de verschillende schadeverzekeringen voor bedrijven aan bod. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de verschillende verzekeringsvormen die de deelgebieden (zoals brandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering) kennen, aan de dekking van de verzekeringen en aan de premiestelling. In hoofdstuk negen worden de vaardigheden behandeld die nodig zijn voor het geven van een goed advies. Professioneel gedrag is daar een onderdeel van. De schadeverzekeringen voor particulieren worden in de Wft-module Schadeverzekeringen particulieren behandeld.

Versie 17.0 april 2021
Deze module is gebaseerd op de ontwikkelingen 2019. Het CDFD heeft deze ontwikkelingen op 15 januari 2020 gepubliceerd. De module is gebaseerd op de toetstermen zoals vastgelegd in de Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013. Deze regeling is in werking getreden met ingang van
1 januari 2014. De laatste wijzigingen zijn per april 2021.