Les 1 van 12
Gestart

Voorwoord

Rene 2 april 2021

Deze samenvatting WFT Inkomen gaat over het risico van verlies van inkomen. Want wat gebeurt er met het inkomen als iemand ziek wordt? Of langdurig ziek blijft en arbeidsongeschikt wordt verklaard? En hoe zit het met het inkomen als iemand zijn baan verliest?

De Nederlandse overheid heeft op dit gebied veel geregeld. Zowel met inkomensvoorzieningen als met wetten en
regels. Toch is in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, ondanks de overheidssteun, het risico op een behoorlijke terugval in inkomen aanwezig. Verzekeringen bieden gelukkig in de meeste gevallen een afdoende bescherming tegen een sterke inkomensterugval. En daarmee wordt de kern van deze module duidelijk: Inkomensverzekeringen.

Inkomensverzekeringen kunnen worden afgesloten door iedereen die tijdens zijn werk het risico van inkomsten-
derving vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid en soms ook werkloosheid loopt. Maar ook door bedrijven, om op die manier de belangen van de werkgever en de werknemers te beschermen tegen dezelfde risico’s.

De Module Inkomen gaat nader in op de genoemde risico’s en de inkomensverzekeringen die hiervoor afgesloten kunnen worden. Ook wordt ingegaan op het belang en het traject van een passend advies en de daarbij benodigde vaardigheden. Vervolgens komen de aanvraag en acceptatie, het beheer en de schadebehandeling aan bod. Tot slot wordt aandacht besteed aan vertrouwen, integriteit en zorgplicht: kernzaken die van groot belang zijn voor de financiële dienstverlening.

In combinatie met het diploma van de Basismodule geeft het diploma van de module Inkomen de mogelijkheid om gecertificeerd het vak van adviseur Inkomen uit te oefenen. En daarmee is de klant gegarandeerd van een goed opgebouwd advies omtrent het afdekken van risico’s op het gebied van inkomen.