Les Voortgang
0% Voltooid

Een dak boven het hoofd, eten, drinken, kleding, stroom, telefoon en vervoer. Zonder deze basis voorzieningen is het niet mogelijk om in de wereld van vandaag te functioneren. Maar dit brengt wel kosten met zich mee. Het merendeel van de mensen werkt om in ieder geval de basiskosten van levensonderhoud te kunnen betalen. Ze werken in loondienst of zijn als zelfstandig ondernemer actief. Weer anderen, die niet kunnen of hoeven te werken, ontvangen hun inkomen uit een uitkering. Dat kan een maandelijkse sociale uitkering van de overheid zijn of bijvoorbeeld een AOW-uitkering en/of een bedrag uit een lijfrenteverzekering.

Geheel of gedeeltelijk verlies van inkomen heeft een grote impact op het dagelijks leven van mensen. Naast het kunnen betalen van de basiskosten van levensonderhoud, is men door de hoogte van het inkomen gewend geraakt aan een leefstijl die men kan betalen. Gaat het inkomen onverwacht sterk achteruit, dan komt de eigen leefwereld en daarmee het functioneren onder druk te staan. Voor iedereen is dit een ongewenst risico. Of dit risico nu een gevolg is van het verlies van werk – om economische redenen of vanwege ziekte of ongeval – niet iedereen kan dit inkomensverlies opvangen. En daardoor is er behoefte aan regelingen en verzekeringen. De adviseur Inkomen speelt hierin een belangrijke rol. De adviseur kan, met in het achterhoofd alle wettelijke regelingen, goed beoordelen welke verzekering de klant nodig heeft om dit inkomensverlies op te vangen.

In dit hoofdstuk wordt allereerst aandacht besteed aan het begrip “Inkomensadvies”. Daarbij wordt duidelijk op welke vormen van inkomen het inkomensadvies zich richt. Vervolgens worden de partijen behandeld die betrokken zijn bij het inkomensadvies. Tot slot staat de procedure, die volgt op de inkomensadvisering, centraal